Самыя старыя будынкі Беларусі. Самые старые строения Беларуси. Ancient Belarusian buildings. Набор паштовак

Самыя старыя будынкі Беларусі. Самые старые строения Беларуси. Ancient Belarusia
3.99 р.
Вага: 120 г
Памеры: 100x145 мм10 каляровых паштовак-фотаздымкаў самых старых будынкаў Беларусі!
Набор змяшчаецца з паштовых картах з розных куткоў нашай непаўторнай Радзімы: Полацку, Гародні, Віцебску, Камянцу, Наваградку, Лідзе, Крэва, Уселюба і Ішкалдзі.

Самыя старыя будынкі Беларусі

Беларуская архітэктура налічвае тысячагадовую гісторыю − найстарэйшыя мураваныя сцены, якія дайшлі да нас, паўсталі каля 1044 года. Хоць самы старажытны беларускі горад Полацк і згадваецца ўпершыню ў 862 годзе, з тае пары, на жаль, нічога не захавалася.

У гэтым наборы паказаныя 10 найстарэйшых будынкаў Беларусі. Спіс мог бы змяшчаць і іншыя пабудовы. Напрыклад, царкву ў Тураве, якую ў 1230-м годзе разбурыла землятрусам. Засталіся падмуркі, якія цяпер экспануюцца ў адмысловым павільёне. Альбо Ніжнюю царкву (XII ст.) Гродзенскага замка, ад якой дайшлі толькі часткі падмуркаў.

Кожны з гэтых будынкаў − цуд. За доўгія стагоддзі свайго існавання яны перажылі войны і нашэсці, перажылі акупантаў, фашыстаў і камуністаў. Паказальная гісторыя касцёла ў Ішкалдзі, які хацелі зруйнаваць бязбожнікі за савецкім часам. Вяскоўцы выйшлі з хат і леглі проста пад тэхніку − уратаваўшы такім чынам храм. А ў полацкай Спаса-Праабражэнскай царкве XII стагоддзя за камуністамі рохкалі свінні... Дзякаваць Богу, сёння там зноў гараць свечы і чуюцца малітвы.

3 дзесяці будынкаў восем у рознай ступені адноўленыя, Крэўскі і Наваградскі замкі чакаюць свайго часу. Усе гэтыя помнікі − як сцежка яшчэ ад Полацкага княства, праз Вялікае княства Літоўскае і Рэч Паспалітую да нашых дзён. Яны − валуны ў падмурках нашай еўрапейскай гісторыі.

Самые старые строения Беларуси

Белорусская архитектура насчитывает тысячелетнюю историю − самые старые каменные стены, дошедшие до нас, возведены около 1044 года. Хоть самый древний белорусский город Полоцк основан в 862 году, с того времени, к сожалению, ничего не сохранилось.

В этом наборе показаны 10 самых старых строений Беларуси. Список мог бы выглядеть иначе. Здесь могла бы быть церковь в Турове, разрушенная землетрясением в 1230 году. Сохранились фундаменты, которые сейчас демонстрируются в специальном павильоне. Или же Нижняя церковь (XII в.) Гродненского замка, от которой также сохранились лишь части фундаментов.

Каждый из этих памятников − чудо. За долгие века своего существования они пережили войны и нашествия, оккупантов, фашистов и коммунистов. Показательна история костела в Ишкольди, который хотели уничтожить безбожники в советское время. Крестьяне вышли из хат и легли просто под технику - таким образом храм удалось спасти. А в Спасо-Евфросиньевской церкви XII века в Полоцке коммунисты держали свиней... Слава Богу, сейчас там вновь горят свечи и слышатся молитвы.

Из десяти зданий восемь в разной степени восстановлены, Кревский и Ново-грудский замки ждут своего времени. Все эти памятники − как тропинка еще от Полоцкого княжества, через Великое княжество Литовское и Речь Посполитую в наши дни. Они − валуны в фундаменте нашей европейской истории.

Ancient Belarusian buildings

Belarusian architecture has millennial history: the oldest stone walls which have preserved to present days were constructed near 1044. Although the most ancient Belarusian city Polatsk was first mentioned in 862, unfortunately, nothing has survived from that period.

This set of cards shows 10 oldest buildings in Belarus. The list could also include other buildings. For example, the church in Turau that was destroyed by an earthquake in 1230; its foundations are exhibited in a special pavilion now. Or the Lower Church (XII century) of the Hrodna Castle: only some parts of its foundations have remained.

Each of these buildings is a miracle. During the long centuries of their existence, they have survived wars and invasions; have outlived occupants, fascists and communists. The history of the cathedral in Ishkaldz is very instructive: atheists wanted to destroy it in soviet times. But villagers came out of their houses and went directly under demolition machinery - so they rescued the cathedral. In the Church of The Holy Savior in Polatsk (the XII century) communists made a pigsty ... Thank God, today candles shine and prayers are heard there again.

Eight of these ten buildings were restored; the castles of Kreva and Navahradak are waiting for their time. All of these buildings are like a trail from the Principality of Polatsk across the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth to the present days. They are the cornerstones of our European history.

Набор паштовак

 

Паштоўка з камплекту

 

Паштоўка з камплекту. Адваротны бок

 


Раім таксама паглядзець:
Паштоўка. Каханне кожны дзень
3.49 р.

Паштоўкі. Каханне кожны дзень (набор з 7-мі паштовак)

Набор з 7 крэатыўных віншавальных паштовак на кожны дзень тыдня.
Памер:100х100мм.
© ІП Бахун Т. У.

Камплект сувэнірных паштовак пра Менск ад Уладзімера Цэсьлера
24.49 р.

Камплект сувэнірных паштовак пра Менск ад Уладзімера Цэсьлера

Сувенірное изданіе почтовыхъ карточекъ. В. Цеслеръ, мастеръская ретуши, артъдизайнъстудія. С Приветомъ изъ Минска.

Фэйкбук "Канец словаў: home collection"
3.99 р.

Фэйкбук "Канец словаў: home collection"

"Канец словаў: home collection" – гэта 30 паштовак з выявамі сучасных беларускіх літаратараў у хатніх інтэр'ерах і аўтографамі мадэляў на адваротным баку. Мадэлі – літаратары Віталь Рыжкоў, Севярын Квяткоўскі, Андрэй Адамовіч, Юрась Барысевіч і Анатоль Івашчанка.

Плыткевіч Сяргей. Планета Беларусь / Плыткевич Сергей. Планета Беларусь / Plytke
34.99 р.

Плыткевіч Сяргей. Планета Беларусь (на трох мовах)

Новы фотаальбом фотамастака Сяргея Плыткевіча будзе цікавы і суайчыннікам і замежнікам. Мы павінны бачыць прыгажосць той зямлі, на якой пашчасціла жыць, працаваць, выхоўваць сваіх дзяцей. Мы памятаем сваіх продкаў, якія не шкадавалі жыцця дзеля захавання незалежнасці нашай Радзімы, і разумеем, што зараз мы нясем адказнасць за лёс планеты Беларусь…

Arloŭ Uladzimir, Hierasimovič Źmicier. This country called Belarus
49.99 р.

Arloŭ Uladzimir, Hierasimovič Źmicier. This country called Belarus ("Краіна Беларусь" in English translation)

The bestseller book "Краіна Беларусь" translated into English!

This book for the general reader offers a survey of the history of Belarus from the earliest period up to the beginning of the 20th century. On its pages readers will meet the great figures of Belarusian history. They will discover how Belarusians lived at different stages of their history, what wars they had to fight and how they developed culturally.