Бялявіна В. М., Ракава Л.В.. Жаночы касцюм на Беларусі

Бялявіна В. М., Ракава Л.В.. Жаночы касцюм на Беларусі
5.90 р.
Вага: 1220 г
Памеры: 210x245 ммМінск: Беларусь, 2007. – 351 с.: іл.

ISBN 978-985-01-0742-8

У кнізе ўпершыню на аснове разнастайных гістарычных крыніц (старажытных летапісаў, хронік, актавых дакументаў XV – XVIII стст. і інш.), этнаграфічнай і этналінгвістычнай літаратуры XIX – XX стст. комплексна, ва ўсёй сваёй шматварыянтнасці паказан працэс развіцця жаночага касцюма розных сацыяльных слаёў насельніцтва Беларусі з глыбокага мінулага да сучаснасці. Багата ілюстраванае выданне разлічана на гісторыкаў, этнолагаў, мастацтвазнаўцаў і шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай беларускага народа.

ЗМЕСТ

Уводзіны
Глава 1. Касцюм прывілеяванага саслоўя і гараджанак
Глава 2. Сялянскі касцюм
Глава 3. Плечавое і паясное адзенне
Глава 4. Верхняе адзенне
Глава 5. Галаўныя ўборы
Глава 6. Абутак
Глава 7. Аксесуары

Бялявіна В. М., Ракава Л.В.. Жаночы касцюм на Беларусі


Уводзіны

Касцюм, як важная частка нацыянальнай культуры, зберагае калектыўную памяць і вопыт народа, візуальна і найбольш яскрава адлюстроўвае яго этнічныя, сацыяльна-саслоўныя, узроставыя, рэгіянальныя і лакальныя асаблівасці. У жаночым касцюме на ўсіх этапах развіцця знаходзіць увасабленне мастацкае мысленне народа, яго багатая фантазія, тонкі густ і высокае майстэрства. Асабліва заўважальна гэта ў традыцыйным народным касцюме, які не перастае ўражваць сваёй прыгажосцю, пластычнай выразнасцю, маляўнічасцю і дасканаласцю дэкору, высокім майстэрствам сялянак, якія стваралі сапраўдныя творы мастацтва.

Уласцівасць касцюма захоўваць найстаражытнейшыя элементы і канструкцыйныя асаблівасці, назвы, якія праліваюць святло на паходжанне розных відаў адзення і іх першапачатковае прызначэнне, ставяць касцюм у разрад важных крыніц для вывучэння этнічнага, сацыяльнага і культурнага развіцця народа, культурных сувязей з іншымі этнасамі.

Жаночы касцюм на Беларусі гістарычна складваўся на працягу многіх стагоддзяў у непасрэднай сувязі з прыродна-кліматычнымі, сацыяльна-эканамічнымі ўмовамі жыцця, пад уплывам этнічных традыцый і кантактаў з іншымі народамі, змен у быце і культуры насельніцтва. Без ведання старажытнага касцюма нельга зразумець яго эвалюцыю і развіццё. Аўтары карысталіся археалагічнымі звесткамі, сабранымі і апублікаванымі ў розных выданнях. Найпершае значэнне мае манаграфія Л.У.Дучыц «Касцюм жыхароў Беларусі X – XIII стст.: Паводле археалагічных звестак» (Мн., 1995), а таксама публікацыі Г.В.Штыхава, Л.У.Калядзінскага, С.В.Тарасава і інш.

Важнай крыніцай па вывучэнню касцюма эпохі феадалізму паслужылі працы З.Глогера, М.Гуткоўскай-Рыхлеўскай, альбом Я.Матэйкі, манаграфія Л.А.Малчанавай «Очеркн матернальной культуры белорусов XVI – XVIII вв.» (Мн., 1981), асобны раздзел якой быў прысвечаны адзенню XVI – XVIII стст., а таксама калектыўная манаграфія «Древняя одежда народов Восточной Европы» (М., 1986), дзе раздзел па адзенні беларусаў XVI – XVIII стст. быў напісаны М.Улашчыкам.

Касцюм жанчын прывілеяванага саслоўя, гараджан і сялян феадальнага перыяду аўтары аднаўлялі на аснове старажытных актавых дакументаў (АВАК, ШЮМ, АСД, АЮЗР, АЗР і інш.), археалагічных матэрыялаў і рэалій, якія зберагаюцца ў музеях, старажытных узораў, а таксама апісанняў адзення і іншых элементаў касцюма ў мастацкіх творах, запісках і ўспамінах.

Важную ролю адыгралі калекцыі жывапісу і графікі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (НММ РБ), Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (НМГКБ), Музея старажытнабеларускай культуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі (МСБКІМЭФ НАНБ), музеяў Украіны, Польшчы, Літвы. Для даследавання народнага касцюма неацэнную ролю аказалі калекцыі адзення, галаўных убораў, абутку і аксесуараў МСБК ІМЭФ НАНБ, і асабліва калекцыя «Народнае мастацтва Беларускага Палесся», якая ўключае 230 адзінак (пераважна жаночае адзенне канца XIX – першай палавіны XX ст. з адзінаццаці раёнаў Беларусі). Каштоўная інфармацыя пра розныя часткі касцюмных комплексаў, сабраная В.Фадзеевай, М.Віннікавай і іншымі супрацоўнікамі ў пяці экспедыцыях на Палессі, значна папаўняе нашы веды аб жаночым касцюме гэтага цікавага рэгіёна, дзе сфарміраваліся непаўторныя мясцовыя традыцыі, якія ўвасобілі элементы культуры многіх народаў. 20 аўтэнтычных беларускіх народных строяў калекцыі падрыхтаваны для дэманстрацыі М.М. Віннікавай. Ёй жа зроблены рэканструкцыі забытых спосабаў завівання наметак, дзякуючы чаму кожны строй суправаджае адмыслова завіты галаўны ўбор, характэрны для яго.


Раім таксама паглядзець:
Бялявіна В. М., Ракава Л.В.. Мужчынскі касцюм на Беларусі
5.90 р.

Бялявіна В. М., Ракава Л.В.. Мужчынскі касцюм на Беларусі

У кнізе ўпершыню на аснове разнастайных гістарычных крыніц (старажытных летапісаў, хронік, актавых дакументаў XV – XVIII стст. і інш.), этнаграфічнай і этналінгвістычнай літаратуры XIX – XX стст. комплексна, ва ўсёй сваёй шматварыянтнасці паказан працэс развіцця мужчынскага касцюма розных сацыяльных слаёў насельніцтва Беларусі з глыбокага мінулага да сучаснасці.

Рада Увэ. Галасы Панямоння : гісторыя, культура, лёсы аднаго еўрапейскага абшару
3.99 р.

Рада Увэ. Галасы Панямоння : гісторыя, культура, лёсы аднаго еўрапейскага абшару

Кніга нямецкага публіцыста і гісторыка культуры Увэ Рады запрашае ў захапляльнае падарожжа ўздоўж адной еўрапейскай ракі – ад старажытнасці да нашых дзён. Нёман, Немэн, Нямунас, Мэмэль, Неман... Рака, якую перацінаюць межы, якая сама нярэдка была мяжой.

Повязь часоў. Беларускі ручнік
29.99 р.

Лабачэўская Вольга. Повязь часоў. Беларускі ручнік

Ручнік – рэч глыбока сімвалічная, шматзначная. Вышываная, узорыста вытыканая тканіна здольна выклікаць у нас шмат пачуццяў і асацыяцый. Створаны па законах мастацтва, ручнік упрыгожвае паўсядзённасць і адначасова з'яўляецца сімвалічным напамінам аб нябачных сувязях, што знітоўваюць асобнага чалавека з Богам, яго родам, продкамі.