Беларусы: Сучасныя энтакультурныя працэсы

2.50 р.
Вага: 1280 г
Памеры: 0x0 ммГ. І. Каспяровіч [і інш.]; рэдкал.: А. І. Лакотка [і інш.]; Нац. акад. Навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 607 с.: іл. Цв. вокл.

ISBN 978-985-08-1080-9

У выданні ўпершыню ў беларускай этналогіі на падставе матэрыялаў шматгадовых палявых экспедыцыйных даследаванняў, статыстычных і архіўных крыніц аналізуюцца сучасныя этнакультурныя працэсы, развіццё навуковай думкі аб паходжанні беларусаў, асноўныя фактары этнакультурнай дынамікі. Раскрываецца роля дзяржавы ў фарміраванні сучасных этнакультурных працэсаў, апісваюцца сучасныя святы, традыцыі сямейнага выхавання і этнакультурныя змены ў сям’і, прафесійная культура і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.
Кніга будзе карыснай для спецыялістаў дзяржаўных устаноў, выкладчыкаў ВНУ, а таксама этнолагаў, гісторыкаў, культуролагаў, сацыёлагаў, эканамістаў і для шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца пытаннямі культуры беларусаў.

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ (Г. І. Каспяровіч)

Глава 1. ПАХОДЖАННЕ БЕЛАРУСКАГА НОРОДА І ЭТНАКУЛЬТУРНЫЯ ПРАЦЭСЫ
1.1. Паходжанне беларускага народа (І. У. Чаквін)
1.2. Фактары сучасных этнакультурных працэсаў (Г. І. Каспяровіч)

Глава 2. СЯМ’Я І СЯМЕЙНЫЯ АДНОСІНЫ
2.1 Гарадская сям’я (І. І. Калачова)
2.2. Сельская сям’я (Л. В. Ракава)

Глава 3. СВЯТОЧНАЯ КУЛЬТУРА
3.1. Грамадзянскія святы (Т. І. Кухаронак)
3.2. Рэлігійныя святы
3.2.1. Сучасныя хрысціянскія святы (А. У. Гурко)
3.2.2. Святы беларускіх татар (В. М. Бялявіна)
3.2.3. Іудзейскія святы (В. Ф. Бацяеў)

Глава 4. ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА (Я. М. Сахута)

Глава 5. ПРАФЕСІЙНАЯ КУЛЬТУРА
5.1. Літаратура (В. М. Бялявіна)
5.2. Тэатр (В. М. Бялявіна)
5.3. Музыка (В. М. Бялявіна)
5.4. Выяўленчае мастацтва (В. М. Бялявіна)
5.5. Музеі (В. М. Бялявіна)
5.6. Кіно (А. А. Карпілава)
5.7. Архітэктура (А. С. Шамрук)

ЗАКЛЮЧЭННЕ (Г. І. Каспяровіч)