Fairy-tale Shakespeariada. Hamlet

Fairy-tale Shakespeariada. Hamlet
4.99 р.
Вага: 440 г
Памеры: 210x290 ммАнгельская мова для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Паводле п'есы Вільяма Шэкспіра. Літаратурная апрацоўка і пераказ Алены Задворнай. Пераклад на ангельскую мову Таццяны Кушнер. Ілюстрацыі Паўла Татарнікава.

Мінск : Кавалер Паблішэрс, 2002. – 48 с. : іл. – (Казачная Шэкспірыяда / Сказочная Шекспириада).

Hamlet. After William Shakespeare / Гамлет. По мотивам пьесы Вильяма Шекспира

Series of splendidly illustrated editions in prose for children after the most famous plays by William Shakespeare (1564 – 1616).

ISBN 985-6427-63-0

Серыя кніг "Казачная Шэкспірыяда" ў прозе распрацаваная з мэтаю прыцягнення школьнікаў да класічнай англійскай літаратуры. Адаптаваная моўная версія выданняў серыі прызначаная не для падмены або замены дачыненняў з арыгіналам, а для адкрыцця аўтара дзецям і стымулявання цікавасці да ягонай творчасці. Драматычныя творы Шэкспіра мелі шмат літаратурных і жанравых версіфікацыяў, адаптацыяў, перапрацовак, "вольных" перакладаў, пераказаў.

Немалаважнай дэталлю з'яўляецца мастацкае афармленне серыі. Ілюстрацыі, створаныя таленавітымі беларускімі мастакамі, ня проста ўпрыгожваюць выданні і робяць іх прадметам мастацтва кнігі, але і выгадна запаўняюць літаратурныя скарачэнні выяўленчымі сродкамі, дапамагаюць паўней раскрыць сюжэтны свет і шэкспіраўскія вобразы, развіваюць эстэтычнае ўспрыняццё і густ. Кнігі, аформленыя мастаком Паўлам Татарнікавым, ня раз былі прызнаныя лепшымі выданнямі года на Рэспубліканскім конкурсе "Мастацтва кнігі", атрымлівалі гран-пры Беларускай асацыяцыі кнігавыдаўцоў і кнігараспаўсюднікаў "За лепшую кнігу для дзяцей" ды іншыя беларускія і міжнародныя прэміі.

Fairy-tale Shakespeariada. Hamlet. Ілюстрацыя з кнігі

Серия книг "Сказочная Шекспириада" в прозе разработана с целью привлечения школьников к классической английской литературе. Адаптационная языковая версия изданий серии предназначена не для подмены или замены общения с оригиналом, а для открытия автора детям и стимулирования интереса к его творчеству. Драматические произведения Шекспира подлежали многочисленным литературным и жанровым версификациям, адаптациям, переработкам, "вольным" переводам, пересказам.

Немаловажной деталью является художественное оформление серии. Иллюстрации, созданные талантливыми белорусскими художниками, не просто украшают издания и делают их предметом искусства книги, но и выгодно восполняют литературные сокращения изобразительными средствами, помогают полнее раскрыть сюжетный мир и шекспировские образы, развивают эстетические восприятие и вкус. Книги, оформленные художником Павлом Татарниковым, не раз были признаны лучшими изданиями года на Республиканском конкурсе "Искусство книги", получали гран-при Белорусской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей "За лучшую книгу для детей" и иные белорусские и международные премии.

Английский язык для младшего и среднего школьного возраста. По мотивам пьесы Вильяма Шекспира. Литературная обработка и пересказ Елены Задворной. Перевод на английский язык Татьяны Кушнер. Иллюстрации Павла Татарникова.


Раім таксама паглядзець:
Бутэвіч Анатоль, Ягоўдзік Уладзімір. На далонях вечнасці
12.99 р.

Бутэвіч Анатоль, Ягоўдзік Уладзімір. На далонях вечнасці

Кніга расказвае пра найбольш памятныя і значныя падзеі, з'явы, помнікі прыроды, культуры і гісторыі, пра выбітныя асобы, якімі адметна сярод іншых наша Беларусь. Даўнія падзеі і героі нібыта клічуць нас зазірнуць за намітку гісторыі, за яе небакрай, каб даведацца: а што ж было там і тады, дзе і калі не было нас, сённяшніх, як і дзеля чаго жылі нашы далёкія продкі, што рабілі чым займаліся, што пакінулі пасля сябе?

Курыльчык Рышард. Нязломны з Назарэта
3.49 р.

Курыльчык Рышард. Нязломны з Назарэта

Перад вамі выдатная аповесць аб апошніх гадах зямнога жыцця Ісуса Хрыста. Гэта – захапляльны мастацкі твор, арыгінальны як паводле зместу, так і па форме. Падзеі трох гадоў зямнога жыцця Ісуса Хрыста асвятляюцца ў розных па памеры раздзелах аповесці – "дванаццаці гадзінах".

Fairy-tale Shakespeariada. Romeo and Juliet
4.99 р.

Fairy-tale Shakespeariada. Romeo and Juliet

Ангельская мова для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Паводле п'есы Вільяма Шэкспіра "Рамэо і Джульета". Літаратурная апрацоўка і пераказ Алены Задворнай. Пераклад на ангельскую мову Таццяны Кушнер. Ілюстрацыі Ігара Гардзіенкі.