Fairy-tale Shakespeariada. Romeo and Juliet

Fairy-tale Shakespeariada. Romeo and Juliet
4.99 р.
Вага: 460 г
Памеры: 210x290 ммАнгельская мова для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Паводле п'есы Вільяма Шэкспіра "Рамэо і Джульета". Літаратурная апрацоўка і пераказ Алены Задворнай. Пераклад на ангельскую мову Таццяны Кушнер. Ілюстрацыі Ігара Гардзіенкі.

Мінск : Кавалер Паблішэрс, 2002. – 48 с. : іл. – (Казачная Шэкспірыяда / Сказочная Шекспириада).

Romeo and Juliet. After William Shakespeare / Ромео и Джульетта. По мотивам пьесы Вильяма Шекспира

Series of splendidly illustrated editions in prose for children after the most famous plays by William Shakespeare (1564 – 1616).

ISBN 985-6427-62-2

Серыя кніг "Казачная Шэкспірыяда" ў прозе распрацаваная з мэтаю прыцягнення школьнікаў да класічнай англійскай літаратуры. Адаптаваная моўная версія выданняў серыі прызначаная не для падмены або замены дачыненняў з арыгіналам, а для адкрыцця аўтара дзецям і стымулявання цікавасці да ягонай творчасці. Драматычныя творы Шэкспіра мелі шмат літаратурных і жанравых версіфікацыяў, адаптацыяў, перапрацовак, "вольных" перакладаў, пераказаў.

Немалаважнай дэталлю з'яўляецца мастацкае афармленне серыі. Ілюстрацыі, створаныя таленавітымі беларускімі мастакамі, ня проста ўпрыгожваюць выданні і робяць іх прадметам мастацтва кнігі, але і выгадна запаўняюць літаратурныя скарачэнні выяўленчымі сродкамі, дапамагаюць паўней раскрыць сюжэтны свет і шэкспіраўскія вобразы, развіваюць эстэтычнае ўспрыняццё і густ.

Fairy-tale Shakespeariada. Romeo and Juliet. Старонка з кнігі

Серия книг "Сказочная Шекспириада" в прозе разработана с целью привлечения школьников к классической английской литературе. Адаптационная языковая версия изданий серии предназначена не для подмены или замены общения с оригиналом, а для открытия автора детям и стимулирования интереса к его творчеству. Драматические произведения Шекспира подлежали многочисленным литературным и жанровым версификациям, адаптациям, переработкам, "вольным" переводам, пересказам.

Немаловажной деталью является художественное оформление серии. Иллюстрации, созданные талантливыми белорусскими художниками, не просто украшают издания и делают их предметом искусства книги, но и выгодно восполняют литературные сокращения изобразительными средствами, помогают полнее раскрыть сюжетный мир и шекспировские образы, развивают эстетические восприятие и вкус.

Английский язык для младшего и среднего школьного возраста. По мотивам пьесы Вильяма Шекспира. Литературная обработка и пересказ Елены Задворной. Перевод на английский язык Татьяны Кушнер. Иллюстрации Игоря Гордиенка.


Раім таксама паглядзець:
Караткевіч Уладзімір. Лебядзіны скіт
19.99 р.

Караткевіч Уладзімір. Лебядзіны скіт

Непаўторная мова, дасканалы стыль, а таксама любоў і прага да жыцця, што нясуць з сабою героі казак Уладзіміра Караткевіча, – усё гэта з першых радкоў захапляе і малых, і дарослых. Тэксты шыкоўна праілюстраваныя Міколам Купавам.

Зэкаў Анатоль. Зязюля Гулюля
6.99 р.

Зэкаў Анатоль. Зязюля Гулюля

Пазнавальна, займальна і павучальна – так коратка можна ахарактарызаваць новую кнігу для дзяцей Анатоля Зэкава "Зязюля Гулюля". 3 казак юныя чытачы даведаюцца, як на лузе з’явіліся кветкі і чаму сяброўкі запаважалі плотачку, як вожык калючкі набыў і аб чым сойка крычыць, як пячорная ластаўка вясковай стала і чаму чарапаху называюць лянівай, а сароку – манюкай. Кожная казка – гэта своеасаблівая падказка-перасцярога ад дрэнных учынкаў, наглядны ўрок дабрыні, спагады і справядлівасці. А пра што аўтар не сказаў у казках, ён выказаў у вершах, якія склалі другі раздзел кнігі.

Fairy-tale Shakespeariada. Hamlet
4.99 р.

Fairy-tale Shakespeariada. Hamlet

Ангельская мова для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Паводле п'есы Вільяма Шэкспіра. Літаратурная апрацоўка і пераказ Алены Задворнай. Пераклад на ангельскую мову Таццяны Кушнер. Ілюстрацыі Паўла Татарнікава.