Караткевіч Уладзімір. Збор твораў. Том 1

Караткевіч Уладзімір. Збор твораў. Том 1
7.49 р.
Вага: 550 г
Памеры: 135x200 ммЗбор твораў. У 25 тамах. Том 1. Паэзія, 1950 —1960 / Уладзімір Караткевіч; прадмова, падрыхтоўка тэкстаў і каментары Анатоля Вераб’я; рэдактура тома Вячаслаў Рагойша. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. — 533 с.

ISBN 978-985-02-1333-4

У першы том Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ўвайшлі паэтычныя творы са зборнікаў «Матчына душа» (1958) і «Вячэрнія ветразі» (1960). Асобны раздзел складаюць творы 1950-х гг. і 1960 г., якія не ўвайшлі ў зборнікі паэзіі.

Раннія вершы пісьменніка вызначаюцца моцным патрыятычным пафасам, сувяззю з народнай творчасцю і гісторыяй, спалучэннем эпічнасці, баладнасці з эмацыянальнасцю і лірызмам.

Малады Уладзімір Караткевіч

ЗМЕСТ

Ад рэдкалегіі
Рыцар сумлення і свабоды. А. Верабей

Матчына душа
На пачатку дарог
Спадарожніку Зямлі
Партызанская балада
Заяц варыць піва
Орша
Вадарод
Сырцовыя цагліны
«Стаю ўначы ў завіруху...»
Песня шафёра
Як размаўляюць звяры і птушкі
У жніўны дзень (Жарт)
3 падсветам
Праменьчык
Паўлюк Багрым
Цяга
Ялінка
Дзеці
Жаданы госць
Лісце
Бацькаўшчына
Балада пра паўстанца Ваўкалаку
Машэка
«У дняпроўскіх хвалях, бы ў калысцы...»
Дзед Цыпрук, вартаўнік калгаснага стаўка
«На паўстанках, засыпаных лісцем бярозавым...»
Рута ў халоднай расе
Эмігранты
Гісторыя з першым каханнем
У тую ноч
Бабіна лета
Начлег
«У векавечнай Бацькаўшчыне клёны...»
Зімняя элегія
Размова з Кіева-Пячэрскім сланом
Матчына душа

Вячэрнія ветразі
Дзень першы
Балада пра смяротнікаў
Над шахтамі
Бацькава сэрца (Паэма)
Баявыя вазы
Вячэрнія ветразі
«Трагедыі не знікнуць пры Камуне...»
Мокрыя травы
«О мой цудоўны край...»
«Гусі-лебедзі ў лугах зялёных...»
Лясная казка
Развітальная песня
Балада пра галубіныя пер’і
«За старым, закінутым млынам...»
«Месяц заснуў на коміне хаты...»
«Пералескі. Бярозы вісяць над старыцамі...»
«Цягнікі заспявалі, заплакалі...»
Засуш
Буслы вучаць дзяцей
Дзіва на Нерлі
Балада аб арганаўтах
Архангельскае
Балада пра Невядомага, Першага
Прарок Геронім Босх
Трызненне мужыцкага Брэйгеля
Слова пра чалавечнасць (Паэма)

Паэтычныя творы 1950-х гадоў і 1960 года, якія не ўвайшлі ў зборнікі паэзіі
Каштаны (Стихотворение в прозе)
Здесь будет канал
Якубу Коласу
«Здаецца, ўсё як раней была...»
«Калі з эфіра голас далятае...»
Казка пра сноп
Ноч
На рацэ
Вясновая непагода
«П’юць галубы блакіт із каляіны...»
Волк
Якуб Ваўкалака
«Каханне маё чарнавокае...»
«Я да цябе, мой каханы...» (3 народнага)
«За рэчанькай за быстраю ў цымбалы б’юць...» (3 народнага)
Иней
Я помню
Патриоты
Вайна
«Мне ныть во тьме надоело...»
«В огне костра встают сказанья...»
«Вагеньчык у яблынным садзе...»
За смерцю... (Сюжэт запазычаны з Юльяна Тувіма)
Водяник
N.N., назвавшему белорусов «варварами»
«Домик в голубом сиянье мая...»
«I зашумяць асіны над ракою...»
«В жизни многое мукой увенчано...»
«Я молчу. Давным-давно забыл я...»
«Ад Халопеніч да Менска...»
Вощила на горе Маяк (Легенда)
У родным гняздэчку (3 «Вераб ’інай сюіты»)
Спека. Поўдзень (3 «Вераб’інай сюіты»)
Учитель
«Тихая ласка весенняя...»
«Примуса тихий шум...»
«Вы помните, я говорил...»
Гимн повстанцев Мюнцера
Ода Радзіме
Алень
Бацька
Над сінім Дунаем
Зямля дзядоў (Паэма)
Вершы не дапамаглі
Энтузіясту
Кастальская крыніца
Шыпшына і ружа (3 народнага)
Балада пра чалавека, які змагаўся са смерцю
«I чаго гэта, таварыш...»
Слова Міцкевічу (Верш у прозе)
Стары папірус
Мая ананімка на членаў Саюза пісьменнікаў БССР
«Уцякала мышка...»
Казка
«Устану ранкам насустрач сонцу...»
«Восень нясе павуцінне...»
Агеньчык
Рэзервацыі
Горкія напевы
   I «Акуляры надзене крытык сівы...»,
   II Трое на вяселлі,
   III Пра Бетховена, сінія вочы, гарбату з варэннем і незавершанае каханне
Зорны дождж
Аўгусцейшая асоба
Мядзведзіца
Вершы ў прозе
Кветкі
Сонцаварот
Зімовы прыцемак
Простае
«Разбітае сэрца»
Вясна
Здрада слову
Ўсё прайшло і ізнову будзе
Святая Велікамучаніца Варонія
Адносна паходжання вялікіх бурбалак (3 твораў кандыдата філасофскіх навук N.): Самая дысертацыя
Шантэклер
Адносна паходжання дыпламатыі
Адносна паходжання бюракратызму
Паразумеліся
Льёля
На смерць Якуба Коласа
Жаўрук
Патоп (Старажытны беларускі апокрыф)
Калумбы зямлі нязнаемай
«Ў сітнягах над соннай ракою...»
Ліст дзяўчыны
Паязджане
Яблынькі ў пустазеллі
Экскаватар
Пра шчасце
Іронія лёсу
Гора
«Не прыхаваць сваёй любові...»
Антонаўкі бубняць
Хрушчы (3 цыкла «Ядзя-Ядвіся»)
«Імгненні зайздрасці да славы...»
«Ты мне кажаш, што смешна гэта...»
Цвыркун і праблема чыстага мастацтва
Састарэлы месяц
Яўрэйцы
Валун «Каменны воўк» ля Дуброўны
Мастакам
Дубовы лісток
«Каб зніклі на ўсёй планеце...»
Камунізм на зямлі і ў чалавецэх багаваленне
«Калі ў жамчужніцу пылінка трапіць...»
Скарга магілёўскага вар’ята на некаторых беларускіх музыказнаўцаў
Сірын — птушка радасці
Перакаці-поле (Народная легенда)
Сплятайце рукі!
Балада пра сто гарэхаў-свістуноў
Балада пра Вячка, князя людзей простых
Камеце 1957 — ??? гадоў
Прыганятыя
Марозныя тропікі
3 зорнага сяйва і пены крывавай, або Паэма аб паваро-
це стырна (Паэма)
Недасланы ліст
Запавет
Нараджэнне Венеры
«Мір гэтаму дому...»
«Вярнуўшыся з далёкага бадзяння...»
Воўк
«Ты — нечаканая радасць...»
Дачка палясоўшчыка
«Месяц самотны, асенні...»
Каханне і камендант
Песня
«Я кахаю цябе, кахаю...»
«Калі пажар гуляе па страсе...»
Ліста нямае (Маленькая паэма)
Нялюдскасць
Чайка
Жаданая
На пакупку тэлевізара ў сям’і друга (Верш з маша
раўскімі рыфмамі)

«Калі дрэмле шыпшына ў чыстай расе...»
Dіеs irае (Дзень гневу)
Прымірэнне
Жоўтая хустачка
Сны
Начныя пеўні
Ураган
«Мятлушкі з ночы лятуць...»
Начныя вуліцы
«Змоўклі на ўзлессі пільні...»
Пад іконай старога пісьма
Легенда пра жарабя святога Міколы
«Я стал слабее стеблей травы...»
«Русь, ты одна на свете...»
Песня пра асколак
Мертвые радуги
«Когда ночь в мои окна звездами впялится...»
Родина (Поэма)
Кастусь Калиновский (Отрывок для поэмы)
Баллада о чудном мгновении
Мова («Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь...»)
«Ночь. Деревня. Полымя белое...»
Элегія
Ленін калыша дзіця
Дзяўчаты
Мімозы
Каменныя слёзы
Лятаючы дурань
Памяць
«Вал і роў на адхоне, крылатым...»

Радавод Уладзіміра Караткевіча. А. Верабей
Іншыя рэдакцыі і варыянты
Каментарыі
Алфавітны даведнік

 

Уладзімір Караткевіч (1930 — 1984) — адна з самых яркіх постацей беларускай літаратуры XX ст. Ён плённа працаваў як паэт, празаік, драматург, публіцыст, літаратурны крытык, перакладчык і кінасцэнарыст.


Раім таксама паглядзець:
Караткевіч Уладзімір. Збор твораў. Том 2
7.49 р.

Караткевіч Уладзімір. Збор твораў. Том 2

У другі том Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ўвайшлі паэтычныя творы са зборнікаў «Мая Іліяда» (1969) і «Быў. Ёсць. Буду.» (1986). Асобны раздзел складаюць творы 1961 – 1984, якія не ўвайшлі ў зборнікі паэзіі.

Караткевіч Уладзімір. Ладдзя Роспачы ды іншыя аповесці
6.49 р.

Караткевіч Уладзімір. Ладдзя Роспачы ды іншыя аповесці

На дыску змешчаныя чатыры аповесці класіка беларускае літаратуры Уладзіміра Караткевіча – "Ладдзя Роспачы", "Цыганскі кароль", "Сівая легенда" і "Чазенія", якія начытаў майстар маўлення і выкладчык сцэнічнае мовы прафесар Андрэй Каляда.

Караткевіч Уладзімер. Быў. Ёсьць. Буду
6.49 р.

Караткевіч Уладзімер. Быў. Ёсьць. Буду

Зборнік вершаў "Быў. Ёсьць. Буду" — апошняя, разьвітальная кніга Ўладзімера Караткевіча. Кніга-споведзь, кніга-прызнаньне ў любові да роднага краю, кніга-запавет веры і надзеі, дадзены нам, спадкаемцам. У аўдыёкнігу ўвайшлі таксама выбраныя вершы Ўладзімера Караткевіча розных гадоў.