Караткевіч Уладзімір. Збор твораў. Том 2

Караткевіч Уладзімір. Збор твораў. Том 2
7.49 р.
Вага: 470 г
Памеры: 135x200 ммЗбор твораў. У 25 тамах. Том 2. Паэзія, 1961 — 1984 / Уладзімір Караткевіч; прадмова, падрыхтоўка тэкстаў і каментары Анатоля Вераб’я; рэдактура тома Вячаслаў Рагойша. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. — 397 с.

ISBN 978-985-02-1407-2

У другі том Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ўвайшлі паэтычныя творы са зборнікаў «Мая Іліяда» (1969) і «Быў. Ёсць. Буду.» (1986). Асобны раздзел складаюць творы 1961 – 1984, якія не ўвайшлі ў зборнікі паэзіі.

ЗМЕСТ

Мая Іліяда
Беларуская песня

Зямля журбы
Дзяўчына пад дажджом
Трасцянец
Здратаваныя магілы
Балада плахі
Балада аб трыццаць першым сярэбраніку
Крумкачы
Пры смерці
Балада аб асуджаных і аб чалавечым «даруй»
Балада пра дзіка і чалавека
Слова беларускай бярозы

Старыя сувоі
І сніў Адам
Апошняя песня Дантэ
Чашы слёз
Чорная балада Гаркушы
Самсон
Балада аб нашэсцях
Скарына пакідае радзіму

Калі памірае каханне...
«О каханне маё бясконцае...»
«Я іду лугавою дарогай...»
Чырвоны шар
Фантазія
«Ўкруг месяца туманнае гало...»
Нямыя дрэвы
Калі паміраюць
Снягір
Песня колаў
Імпрэсія
Таруская віла
«Зноў над ракою чаплі сівыя...»
«О вясна! Таполі! Свеце мілы!..»

Інга і Марыя
Жанчыне з бэзам
Шчасце
«Бацькі з магіл цяплом дыхнулі...»
Жаўранак — звонкая ніць
Мёртвае рэчышча
Крокі ўначы
Раманс вінаграднай лазы
Ты і я
«Калі агорне цемра неба...»
Карадаг
Раманс Марылі
Дняпро і Ака. Ён і яна
Раманс шлагбаума
Аптымізм
Туман
Цюляня
Каравелы
Бахайская чарапаха
Легкаважная песенька, якую я спяваў, ідучы да каханай цераз хрыбет Мангугай

Таўрыда
Дрэва на Чатырдагу
Чатырдаг
Спуск з гор
Генуэзская крэпасць
Лебедзь
Вадаспад Учан-су
Маладая вясна
«О, якоe цёплае, цёплае, цёплае мора...»
Гурзуф уначы
«Прыўкрасная пальма...»
«Над Аюдагам — над Мядзведзь-гарою...»
«Сумесь Бураціна з Аэлітай...»
«Спіш? Я прыйду, пагушкаю...»
Дзве вады
«Прыпадзі да мяне, прыпадзі...»
Кіпарысавыя жарцікі
«Я чакаў цябе тысячы год...»
«Мора гранітныя хвалі...»
«I бывай. Не трэба шкадаванняў...»
Кінааслы
Шайтан-Мярдвень
«Са стэпавымі вятрамі...»
Таўры
Песня Мехмета
Чуфут-Кале
Маўзалей Джаніке-ханум
Нараканні Насрэдзіна Ахмет-Аха эфендзі
Браты па няшчасці
Раманс аб расстраляным каханні
Усходнія песні
Фантан слёз
Штыль
Сэрца гары
На роднай магіле
Саперніца (Супакоены ўспамін праз трыццаць год)
Падмогі
Таўрыдзе

Вяртанне
На пачатак «Каласоў пад сярпом тваім...»
Мужныя мятлушкі
«Усё, што было, і ўсё, што часам сніцца...»
«Падымаюць жоўтыя галовы...»
Чурлёніс
Балада пра сыноў Пітакоса
Корчмы
Надчея лістападу
Белавежскі алень
Каложа
Багдановічу
Дзядзькаў кубак
Нашы бярозы
Маленне аб чашы
«Па-над шчыраю Шчарай, над шчодраю Шчарай...»
Вільня ў дождж
Нявесце Каліноўскага
Мы
«Як сканаю — душа застанецца...»
Безгаловая Венера
«Меdusa Ludovisi»» ў Рыме
Землятрус

Быў. Ёсць. Буду.
«Быў. Ёсць. Буду...»
Мой век
«На Беларусі Бог жыве»
Разведчык
«Радок бяззбройны і бясспрэчны...»
Кнігі
«Абяцаюць нам новы раскошны дом...»
Паэт
Мова
Афіцэру Лісаневічу
Усход
Надпіс на камені над крыніцай
Шляхі Ігната Буйніцкага
Амаль хрысціянскі тост за ворагаў
Балада пра архангелаў
Прысенне зімы
Юнацтва маё
«Страціў лес свой зімні чуб...»
Балада пра развітанне
«Нават сцюжным зімовым вечарам...»
«Блякла-сіняе неба і чырвань галін...»
Гляджу на тую, што спіць
Новая Атлантыда
Энкелад
Я іду
«3 вытокаў да вусця ракі, што няспынна бяжыць...»
Старажытны беларус
Вуліцы
«Як Стажары ў небе заззялі...»
«О любоў мая, Беларусь!..»
«Можна ўсё: пусціць каханне дымам...»
Было юнацтва
Начная песня
Рэчка Папараць
Сведка
Тагасветнае
Дуб
«Вецер ужо і лістотай не кружыць...»
«Вёслы мас разрываюць ноч...»
«І тады закахалася хмара...»
Наследаванне Байрану
«Закувала зязюля у лесе празрыста-зялёным...»
«Над полем месяц двухрогі...»
«Ў бездарожжа для тых, каму шчасціць...»
«Данеслі добрыя людзі...»
Стары певень
Ворыва на валах
Домік Багдановіча
Бекеш, або Ода Ерасі (Балада 1555 года)
Павешаным 1863 года
Смяротная страта (1 сакавіка 1881 г.)
Цар-гармата
Раманс пра караля, што пакінуў трон
Глухі геній (Гоя)
«Не злабіся на ерэтыкоў...»
Беларускае мінулае
«Што такое ёсць справядлівасць...»
«3 амбона хтось крычаў пра шлях да раю...»
Былому другу
Склероз
Арарацкая даліна
Армянскія ананімныя прытчы (Вольныя пераклады)
Пяць струкоў перцу
«Старайся (але, вядома, не кату)...»
Хан і табіб
Прарок (Маналог Кастуся з III акта трагедыі «Кастусь Каліноўскі»)
Дэман
Віно дажджоў (Малая паэма)
Гулянка ў дэкарацыях (Малая паэма)
Паэма пра явар і каліну
Плошча Маякоўскага (Паэма)
Грубае і ласкавае (Паэма)
Масква — Вечнасць
«Дваццаты век, цень верталёта...»
Рагнарадзі

Паэтычныя творы 1961 — 1984 гадоў, якія не ўвайшлі у зборнікі паэзіі
Вуліца Касманаўтаў
Прыйдзі!
Приди!
«Чым прагнявіла ты Бога? I чым раззлавала...»
Пародыі (3 Рыгорам Барадуліным)
   «Сук Дазор і сучка Джэры...»
   «Гэй, да сонца, гэй, да зор...»
Людзі з маланкай
«Не верыш зіме за сваім акном...»
Маналог маці [Верш да трагедыі «Кастусь Каліноўскі»]
Маціцовыя слёзы
«Следапыт гістарычных палёў...»
Паланэз Агінскага «Развітанне з Радзімай»
«Месяц над садам, ад квецені белым...»
Прыморская танка
«Тая жонка, якую ведаў...»
«За чорнаю ружай ідзі ўсцяж дарог...»
«Вільня. О Вільня! Гару, як салома!..»
Мінску
За перавал, сябрам
Бывай!
«Зацвітае дрэва Іудзіна...»
«Няхай шчасця гадзіны...»
Эпіталама Тацяне і Славе
«Скрыпка ціхая ночы. Дрымотная музыка ночы...»
Май
«Мы не ўпершыню, Адась Каханы...»
«Ў золь і туман Вы святло мне і радасць...»
Каляднае віншаванне Максіму Танку
«О, ілюстрысіме Грынчык, ў дзень гэты светлы...»
Армянскі матыў
На вуліцы Дэшчовай
Вакол хейнала
Ода на ўрачысты дзень шлюбаспалучэння ягонай панскае мосці гаспадара Лапуця і гаспадыні ягонай правялебнай — ад сённяшняга дня — пані Лапуцёвай
[Віншаванне В. Рагойшу да яго 30-годдзя]
Дом сябра
[Навагодняе пасланне В. Рагойшу]
Ода их высокой лучезарности, кавалеру высшего ордена вселенной, именуемого «Спина в солнце», В. С. Рудову в день его славного юбилея
«Генадзь, княж Васілёў, сын Кісялёў...»
Аўтацытата
«Калі побач Сацішур...»
На выгнанне з Лечкамісіі Ул. Караткевіча
Песня красавицы из города на Неве, посвященная врачам Минской Лечкомиссии
Медсестрам Лечкомиссии в ответ на просьбу написать
про них «злые стихи»
«Афіцэрскі вальс» («Туркменфільм»)
Надпісы на фатаграфіях (піцундскіх), падораных В. Быкаву і А. СавіцкамуНаследаванне Сыракомлю 266 375
Генадзю Кісялёву
Эпіграмы
Уладзіміру Калесніку
Надпіс на дзвярах кінастудыі
Сцяпану Гаўрусёву
На Вялікдзень гаспадыні Ядвіні і пану Івану
Эпітафія. Пакараным смерцю ў 1882 годзе
Вячаславу Рагойшу ў дзень яго нараджэння
Бог важдаецца з беларускімі прозвішчамі
«Лідзія Іванаўна Збралевіч...»
«Ты не сніся мне, мама...»
«Агонь з вяршынь — і дом твой, як свяча...»
Каляднае віншаванне Васілю і Ірыне Быкавым
«Тут кожны сядаў бы, дзе схоча...»
«Панна Варшава...»
«Шчасны хай Ваш будзе брод без меры...»
Віно армянскай гісторыі
Стараармянскае, з працягам
Песенька пра выпадак у кафэ
Кітай
Вышэйшыя жывёлы, або «Вянец тварэння»
«Дарогі ўсёй зямлі маёй...»
«Аб існаванні подласці й наветаў...»
«Стаіць ля ідэі на варце...»
Як мянс перакладалі на японскую мову, або Летавылічэнне
«Бог пайшоў. Жыццё ідзе пад кручу...»
Прыватная гісторыя
Геніяльнае наследаванне А. Глобусу
Юбилейная стихоза несравненной нашей Розе
Славу Рагойшу з лепшымі зычэннямі ў дзень саракагоддзя
Не вер ім
Мінашукальнікі
Радзіме
Наташы ў яе шэсцьдзясят
«На празрыста-блакітную роўнядзь мора...»
[Эпітафія на помніку жонцы Валянціне Караткевіч]
Перасталі браць падатак за бяздзетнасць, але не знялі яшчэ з вайсковага ўчоту
Васілю Быкаву

Іншыя рэдакцыі і варыянты
Каментарыі
Алфавітны даведнік

 

Кніга ўтрымлівае фота з архіваў У. Караткевіча і С. Панізніка, а таксама рукапісы вершаў з малюнкамі, зробленымі аўтарам.

Старонка з кнігі

 

Пра Ўладзіміра Караткевіча ў кнізе Адама Мальдзіса Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча.


Раім таксама паглядзець:
Караткевіч Уладзімір. Каласы пад сярпом тваім (2 CD)
8.99 р.

Караткевіч Уладзімір. Каласы пад сярпом тваім (2 CD)

Найвядомы, бадай, твор класіка беларускае літаратуры, дзякуючы якому да Беларушчыны прыйшлі і працягваюць прыходзіць пакаленні беларусаў. Сорак гадзінаў гучання, бліскучае выкананне майстра сцэнічнае мовы прафесара Андэя Каляды.

Караткевіч Уладзімір. Чорны замак Альшанскі
6.49 р.

Караткевіч Уладзімір. Чорны замак Альшанскі

У гістарычным рамане-дэтэктыве "Чорны замак Альшанскі" Уладзімір Караткевіч уваскрашае падзеі, якія адбываюцца ў далёкім мінулым. Падзеі, што гістарычна і сюжэтна знітаваныя з сучаснасцю. За гэты твор аўтара пасмяротна ўганаравалі Дзяржаўнаю прэміяю імя Якуба Коласа.

Караткевіч Уладзімір. Збор твораў. Том 1
7.49 р.

Караткевіч Уладзімір. Збор твораў. Том 1

У першы том Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ўвайшлі паэтычныя творы са зборнікаў «Матчына душа» (1958) і «Вячэрнія ветразі» (1960). Асобны раздзел складаюць творы 1950-х гг. і 1960 г., якія не ўвайшлі ў зборнікі паэзіі.