Рудовіч Станіслаў. Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе

Рудовіч Станіслаў. Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе
1.04 р.
Вага: 240 г
Памеры: 145x215 ммМінск: Тэхналогія, 2001. – 201 с.

ISBN 985-458-001-6

У манаграфіі комплексна аналізуюцца аб'ектыўныя і суб'ектыўныя фактары, якія падчас Расійскай рэвалюцыі 1917 года актуалізавалі пытанне пра будучы дзяржаўна-палітычны і нацыянальна-культурны статус Беларусі, выносілі гэтае пытанне у фокус грамадскай барацьбы і ў ходзе складанага узаемадзеяння задавалі кірунак, перадвызначалі канкрэтныя формы яго развязання.

Паказваецца актывізацыя беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах падзелу Беларусі расійска-германскім фронтам Першай сусветнай вайны і выкліканага рэвалюцыяй 1917 года працэсу дэзінтэграцыі Расійскай імперыі. Прасочваецца эвалюцыя беларускай палітычнай думкі па абодва бакі фронту ад аўтанамісцкіх праектаў да ідэалу незалежнай, непадзельнай Беларускай дзяржавы. Аналізуюцца фактары, што тармазілі працэс нацыянальна-дзяржаўнага самасцвярджэння беларусаў.

Для навукоўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ, усіх, хто цікавіцца гісторыяй аднаўлення беларускай дзяржаўнасці.

ЗМЕСТ

УВОДЗİНЫ

Раздзел I. ПАДЗЕННЕ РАСİЙСКАГА ЦАРЫЗМУ İ БЕЛАРУСЬ
Палітычнае становішча Беларусі
Праблема самавызначэння Беларусі ў кантэксце этнапалітыкі агульнарасійскіх партый

Раздзел II. ГРАМАДСКА-ПАЛİТЫЧНАЯ БАРАЦЬБА Ў БЕЛАРУСİ ПА НАЦЫЯНАЛЬНЫМ ПЫТАННİ Ў ЛЮТЫМ – КАСТРЫЧНİКУ 1917 г.
Утварэнне каардынацыйнага цэнтра беларускага нацыянальнага руху ў Менску
Заходнерусізм ва ўмовах рэвалюцыі: паміж імперскасцю і беларускай ідэяй
Праз пошукі аптымальнай канцэпцыі самавызначэння – да нацыянальнай кансалідацыі

Раздзел III. КАСТРЫЧНİЦКАЕ ПАЎСТАННЕ İ ПЫТАННЕ ПРА ЛЁС БЕЛАРУСİ
Абвастрэнне праблемы самавызначэння Беларусі з прыходам да ўлады бальшавікоў
Усебеларускі з'езд (снежань 1917 г.)

ЗАКЛЮЧЭННЕ

Паказальнік імёнаў


Раім таксама паглядзець:
Грыцкевіч Валянцін. Гісторыя і міфы
0.79 р.

Грыцкевіч Валянцін. Гісторыя і міфы

Аўтар спрабуе паказаць пэўную залежнасць зменаў у гістарычнай навуцы і адукацыі ад панавальнай ідэалогіі, акрэсліць спосабы навуковага гістарычнага мыслення, пазнаёміць з асноўнымі метадамі ацэнкі гістарычных фактаў на канкрэтных прыкладах, галоўным чынам з гісторыі Савецкага Саюзу.

Невядомая Беларусь
1.24 р.

Невядомая Беларусь

У эсэістычнай форме кніга распавядае пра Беларусь, гісторыю, культуру і мэнтальнасьць яе насельнікаў. Аўтары кнігі – вядомыя беларускія інтэлектуалы, пісьменьнікі і гісторыкі, польскія і расейскія дасьледнікі, а таксама публічныя асобы.

Траццяк Сяргей. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі
3.49 р.

Траццяк Сяргей. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі

Кніга прысвечана важнай праблеме – паказу месца і ролі Брэсцкага міру 1918 г. у гісторыі грамадска-палітычнага жыцця Беларусі, і ў першую чаргу яго ўплыву на развіццё працэсаў дзяржаўнага будаўніцтва і нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэння беларускага народа.

Арлоў Уладзімер. Імёны Свабоды
24.99 р.

Арлоў Уладзімер. Імёны Свабоды

"Імёны Свабоды" – гэта 300 гістарычных партрэтаў герояў беларускай свабоды XVIII – XXI стагодзьдзяў. Кніга можа служыць дапаможнікам для напісаньня раманаў, здыманьня фільмаў, абароны дысэртацыяў, зьмены назваў плошчаў ды інш.