Сівіцкі Уладзімір. Русальная традыцыя беларусаў

Сівіцкі Уладзімір. Русальная традыцыя беларусаў
1.77 р.
Вага: 260 г
Памеры: 145x215 ммМанаграфія прысвечана комплекснаму аналізу аўтэнтычнай семантыкі, рэканструкцыі першапачатковай міфалагічнай мадэлі русальнай традыцыі беларусаў на агульнаславянскім фоне.

Міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі / Навук. Рэд. А. С. Фядосік; Нац. Акад. Навук Беларусі; Інстытут мастацтва знаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск: Тэхналогія, 2006. – 187 с.

ISBN 985-458-135-7

Манаграфія прысвечана комплекснаму аналізу аўтэнтычнай семантыкі, рэканструкцыі першапачатковай міфалагічнай мадэлі русальнай традыцыі беларусаў на агульнаславянскім фоне. Распрацоўваецца канцэпцыя генетычнай сувязі феномену русалкі з уласна вегетатыўным культам, даследуецца натурфіласофская па сутнасці аграрная прагматыка, а таксама каляндарна-часавая дэтэрмінаванасць яго. У манаграфіі выкарыстаны фальклорна-этнаграфічныя крыніцы XIX–XX стст., архіўныя матэрыялы, экспедыцыйныя запісы дыялектолагаў, фалькларыстаў НАН Беларусі і самога аўтара, сабраныя па спецыяльна распрацаванай праграме.

Разлічана на фалькларыстаў, этнографаў, культуролагаў, работнікаў культурна-асветных устаноў, усіх, хто цікавіцца праблемамі традыцыйнай народнай культуры.

ЗМЕСТ

Уводзіны

Раздзел першы
Русальны фальклорна-этнаграфічны комплекс у славянскім народазнаўстве. Падыходы і асноўныя праблемы даследвання

Раздзел другі
Функцыянальна-семіятычныя асновы аграрнай прагматыкі міфалагемы русалкі
2.1. Міфапаэтычныя дамінанты сувязі русалкі з расліннасцю
2.2. Сацыякультурныя канцэпты аграрнай прагматыкі міфалагічнага персанажа русалкі і натурфіласофскі пачатак міфалагемы
2.3. Міфапаэтыка рознастыхійнасці вобраза русалкі
2.4. Русальная традыцыя славян у кантэксце міфасемантыкі функцыянальнага хтанізму зямлі

Раздзел трэці
Каляндарна-часавы аспект русальнай традыцыі славян. Русалкі і русальскі час
3.1. Міфалогіка сезоннасці вобраза русалкі і ўлучанасць русальнай традыцыі ў семіятычнае поле гранічна-пераходнага каляндарнага часу
3.2. Русальны фальклорна-этнаграфічны комплекс у кантэксце міфасемантыкі боства прыроды, якое памірае і ўваскрасае

Заключэнне
Спіс крыніц


Раім таксама паглядзець:
Жанчыны выходзяць з-пад кантролю
4.99 р.

Жанчыны выходзяць з-пад кантролю

Беларускае жаночае апавяданьне / Наталка Бабіна, Вольга Бабкова, Зося Баброўнік і інш. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2007. — 248 с. — (Кнігарня "Наша Ніва").

У кнізе сабраныя найлепшыя жаночыя апавяданьні 1991—2007 гадоў у выбарцы "Нашай Нівы".

Майлз Разалінд. Жаночая гісторыя свету
0.88 р.

Майлз Разалінд. Жаночая гісторыя свету

Гэтая кніга – спроба паглядзець на гісторыю патрыярхальнага грамадства вачыма жанчыны. Спроба небесстаронняя, але цікавая і арыгінальная. Паказваецца ўклад жанчын у развіццё чалавецтва, іх значныя здабыткі ў кожным абсягу жыцця. Аўтарка падае мноства разнастайных фактаў з розных культур свету, сабраных паўсюль, дзе яна магла выявіць сваё жаночае ўменне збіральніцы. Кніга карысная тым, што дапамагае скарэктаваць шмат якія нашы традыцыйныя ўяўленні.

Пакахай мяне, калі ласка...
2.99 р.

Пакахай мяне, калі ласка...

Новую кнігу "Бібліятэчкі Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменьніка" склалі сучасныя жаночыя апавяданні. Большасьць твораў цягам апошніх гадоў друкавалася ў часопісе "Дзеяслоў", большасьць аўтарак – нядаўнія студэнткі і школьніцы, якія ня маюць пакуль сваёй першай кнігі...