Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: выбраныя ТЭКСТЫ для чытання і аналізу

Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: выбраныя ТЭКСТЫ
2.34 р.
Вага: 540 г
Памеры: 145x210 ммУклад. Л. Баршчэўскі. — Мінск: Радыёла-плюс, 2006. — 496 с.

ISBN 978-985-448-066-6

У кнізе прыводзяцца выбраныя тэксты для чытання і аналізу. Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца мастацкім словам, пытаннямі беларускай і сусветнай літаратуры і культуры.

ЗМЕСТ

Фрыдрых Шлегель
З «Крытычных (лікейскіх) фрагментаў»
З «Атэнэйскіх фрагментаў»

Фрыдрых Гёльдэрлін
Вечаровая фантазія
Сярэдзіна жыцця
Зямная слава

Наваліс (Фрыдрых фон Гардэнберг)
З “фрагментаў і нататак”

Аўгуст Вільгельм Шлегель
З “Лекцый пра драматычнае мастацтва і літаратуру”

Эрнст Тэадор Амадэй Гофман
Рыцар Глюк

Адальберт Шаміса
Інвалід у вар’ятні

Джордж Гордан Байран
***Душа мая ўначэла...
Песня ў гонар аўтараў білю супраць знішчальнікаў cтанкоў

Персі Біш Шэлі
Азімандзіc Егіпецкі
Абарона паэзіі

Джон Кітс
Конік і цвыркун
Санет Касцюшку

Ян Баршчэўскі
Дзеванька
Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях

Гейнрых Гайнэ
***Яны мяне катавалі...
***Чаму не радуюць ружы мяне...
Закон прыроды

Ян Чачот
Падземны звон на горцы ў Пазяневічах
Да мілых мужычкоў

Тамаш Зан
Выгнанец
Свіцязь-возера

Адам Міцкевіч
[Песня]
Свіцязь
Да М***
Да Нёмана
Дзень добры
У альбом С. Б.
З паэмы “Дзяды”
Пра рамантычную паэзію
З лекцый, чытаных у “Калеж дэ Франс” (Парыж)

Аляксандр Пушкін
Пасланне ў Сібір
Я вас кахаў…
***На ўзвышшы Грузіі апала ноч імглой...

Паўлюк Багрым
Зайграй, зайграй, хлопча малы…

Аляксандр Ходзька
Маліны

Віктор Гюго
З “Прадмовы да драмы “Кромвэль”

Нікалаўс Ленаў
У карчме

Юльюш Славацкі
У альбом Зафіі Бабровай

Міхаіл Лермантаў
***Не, я не Байран, іншы я...
Ветразь

Тадэвуш Лада-Заблоцкі
Ваколіцы Віцебска

Генры Уодсварт Лангфэла
Сон раба

Тарас Шаўчэнка
***Не грэе сонца на чужыне...
***І дзень ідзе, і ноч ідзе…

Цыпрыян Каміль Норвід
Вядомыя ісціны
Слухач
Акраса часу

Уладзіслаў Сыракомля
Паштар
Добрыя весці

Анарэ дэ Бальзак
З “Прадмовы да “Чалавечай камедыі”

Ігнат Храпавіцкі
Позірк на паэзію беларускага народа

Рамуальд Падбярэзскі
Беларусь і Ян Баршчэўскі

Віцэнт Дунін-Марцінкевіч
Ідылія
Багаславёная сям’я

Канстанцін Каліноўскі
***Марыська чарнабрыва, галубка мая...
З “Лістоў з-пад шыбеніцы”

Уолт Уітмэн
Калі я, нібы Адам, рана ўранку
Слёзы

Шарль Бадлер
Альбатрос
Прадажная муза
Валасы
Танец змяі

Стэфан Малармэ
Папоўдне фаўна

Іван Франко
***Калі ў часіну засмучэння...
***Няхай і так, што згіну я...

Эліза Ажэшка
Тадэвуш

Францішак Багушэвіч
Дудка беларуская
Яснавяльможнай пані Арэшчысе

Янка Лучына
***Заходзіць сонца за горы...

Генрых Ібсэн
Пер Гюнт

Жан Марэас
Сімвалізм

Арцюр Рэмбо
П’яны карабель

Поль Верлен
Зіянне месяца
Green
***Слёзы ў сэрцы маім...
Мастацтва паэзіі

Леся Украінка
***Асенні плач, асенні спеў...
***Дзе тыя струны ды голас магутны...

Райнер Марыя Рыльке
***Братоў багата ў кляштарных сутанах...
***Калі ў паўночны час несамахоць...
***Калі б хоць раз было мне так памысна...
***Ідзе стагоддзе, з ім хачу я жыць...
***І я вычытваю з імя твайго...
***Ты, цемра, што мяне радзіла...
***Я веру ў Ня-сказанае-ніколі...
***Мы — толькі рот...
***Чуеш, даляў ціхі друг...

Канстанцін Бальмонт
“Элементарныя словы пра сімвалічную паэзію”

Дзмітры Меражкоўскі
З кнігі “Аб прычынах заняпаду і пра новыя плыні сучаснай расійскай літаратуры”

Аляксандр Блок
***Па горадзе бегаў чорны чалавек...
***Вясняны дзень прайшоў няўдала...
***Ноч, вуліца, ліхтар, аптэка...

Цётка
Бура ідзе

Янка Купала
Бацькаўшчына
Для зямлі прaдзедаў маіх...
Жніво
Запушчаны палац
Маё цярпенне
На вялікім свеце...
На суд
Наша гаспадарка
Па межах родных і разорах
Пчолы
Сярод магіл
Таварыш мой
Чаму?
Я люблю

Якуб Колас
Першы гром
Беларускаму люду
Новая зямля

Алесь Гарун
***Хто сказаў: “І я з народам”...
Навука
***Нічога на небе...

Максім Багдановіч
На чужыне
Нoч
Над магілай
***У космах схаваліся кветы...
***Зірнуў, як між валос...
***Я, бальны, бесскрыдлаты паэт...
З цыкла “Лясун”
Хрэсьбіны лесуна
З песняў беларускага мужыка
Асенняй ночай
Пугач
“Нашай ніве”
Цемень
Падвей
***Дождж у полі і холад...

Вацлаў Ластоўскі (Власт, Юрка Верашчака)
У час аблогі
Падарожнік
На хрэсьбінах
Сплачвайце доўг

Янка Купала ("Адзін з парнасцаў")
Чаму плача песня наша

Лявон Гмырак
Яшчэ раз аб сплачванні доўгу

Эзра Паўнд
Віянада на Каляды
Белы алень
Пекны строй
Вяртанне
Тэнцона

Сяргей Ясенін
***Там, дзе ўсход капусныя градкі...
***Я паэт у вёскі астатні…
***Ні мальбы ні крыўды, ні дакору...
***Да спаткання, друг мой, да спаткання...

Мікалай Гумілёў
Спадчына сімвалізму і акмеізм

Ганна Ахматава
***І хлопчык, што іграе на валынцы...
Дантэ

Восіп Мандальштам
***За грымучую доблесць наступных вякоў...
***І Шуберт на вадзе, і Моцарт ля абрыва...

Барыс Пастарнак
Раскуты голас
Калядная зорка

Томас Ман
Дарога на могілкі

Філіпа Тамаза Марынеці
Першы маніфест футурызму

Уладзімір Маякоўскі
Паслухайце!
Гейнэпадобнае

Гіём Апалінэр
Мост Мірабо
Бывай
Верш, прачытаны на шлюбе Андрэ Сальмона
Саламея
Фатаграфія
Сігнальная ракета

Трыстан Тцара
Маніфест дада 1918
Смерць Гіёма Апалінэра

Андрэ Брэтон
Маніфест сюррэалізму

Казімір Эдшмід
Пра экспрэсіянізм у паэзіі

Джэймс Джойс
Gіacomo Joyce

Франц Кафка
Прысуд
Выкрыццё махляра
Дарога дадому
Адхіленне заляцання
Мост
Праўда пра Санча Пансу
Маўчанне сірэн
Праметэй
Пасейдон
Супольнасць
Крумкач
Ваўчок

Геарг Тракль
Раманс ночы
Дзяцінства
Зімовы вечар
Восень самотнага

Змітрок Бядуля
Бондар

Максім Гарэцкі
Фантазія

Ігнат Абдзіраловіч
Адвечным шляхам

Фэдэрыка Гарсія Лорка
Крык
Услед
Шэсць струн
Касыда пра ружу

Антон Луцкевіч
Максім Багдановіч

Францішак Аляхновіч
У капцюрох ГПУ

Уладзімір Дубоўка
***Захапіла навальніцаю...
Кармазынам асмужаны
***Імжа, і склізота, і прыкрая золь...
На ўшанаванне новага падзелу беларускай зямлі
***Ведаю, што і я памру...

Язэп Пушча
Ліст да сабакі

Уладзімір Жылка
Беларусь
Тастамент

Тодар Кляшторны
***Завечарылася бярозавая просінь...

Алесь Дудар
Пасеклі наш Край

Хорхе Луіс Борхес
Тэма здрадніка і героя
Паўтараючы форму шаблі
Утопія стомленага чалавека

Наталля Арсеннева
Развітанне
Шчасце
Месяц
Асенняю цішай
Восеньскае
Малітва
Зорка
Ахвяры
Чарнобыль

Пятрусь Броўка
Пахне чабор…

Ларыса Геніюш
***Мы – як зубры...
***Сумна сягоння...
***Адзінай мэты не зракуся...
З мінулага
***На магілах не сеюць пшаніцы...
***Сёння не вабіць зацішша святыні...

Чэслаў Мілаш
Пасланне
Прызнанне
Заклінанне
Campo dі Fіorі
У Варшаве
Песьня пра канец сьвету
Песьня пра парцаляну
Ня больш
Прадмова

Максм Танк
Нашы шляхі
***Перагледзяць, памацаюць слова...
Рукі маці
***З амфары гэтай даўно...
***У тваіх валасах...
***У музеі — маска паэта...
Прышыўка гузіка
***Парог, вычасаны з успамінаў...
У лістапад

Аркадзь Куляшоў
Бывай…
Да паэзіі
***Лес адпалаў і чорным стаў ад страты...

Янка Юхнавец
Аднойчы ўвечары
Не снілася
***Спрадвечны той...

Жан-Поль Сартр
Экзістэнцыялізм — гэта гуманізм

Габрыэль Гарсія Маркес
Каханьне падчас халеры

Васіль Быкаў
Сьцяна
Хутаранцы

Іосіф Бродскі
Калядная зорка

Аляксандр Салжаніцын
Як шкада

Янка Брыль
Гуртавое
Выбраныя мініяцюры

Аляксей Дудараў
Вечар

Міхась Стральцоў
Смаленне вепрука

Ален Роб-Грые
Пра пэўныя састарэлыя паняцці
Сцэна

Булат Акуджава
Франсуа Віён
Яшчэ адзін раманс
Пра Валодзю Высоцкага

Уладзімір Караткевіч
***Быў. Ёсць. Буду...
***Радок бяззбройны і бясспрэчны...
***Нават сцюжным зімовым вечарам...
***Блякла-сіняе неба і чырвань галін...
***О любоў мая, Беларусь!..
***Можна ўсё...

Візма Бэлшавіца
***Хай мяне пройме чаромхавы холад...
***След страчаных слоў...
***Сваё каханне я нясу...

Ніл Гілевіч
Вы шуміце, бярозы
Лёс і песня
Дзе вы?

Андрэй Вазнясенскі
Вайна
Гойя
Возера Свіцязь

Вячаслаў Адамчык
Дзень ранняе восені

Рыгор Барадулін
Матылёк
***У зажураным садзе...
Паэма
Іn memorіa
Босая зорка
***Не ад самоты пасівеў палын...
***Я прашуся ў парабкі да Вас...

Генадзь Бураўкін
Памяці Пабла Неруды
Снежная імпрэсія
***...У прыцемку халодным прыскам тлеючы...

Умбэрта Эка
З нататак да рамана “імя ружы”

Уладзімір Высоцкі
Коні наравістыя

Мілан Кундэра
Няхай старыя мёртвыя саступяць месца маладым мёртвым

Міларад Павіч
Хазарскі слоўнік

Уладзімір Някляеў
Змеі
Апостал
***Голкай зноўку сэрца мецяць!..
***Устаць. Прыбрацца. Выпіць каву...

Алесь Рзанаў
***Ноч гасіць у вокнах агні...
Пункціры
Дарэшты
На гэтай зямлі
***Абуджаюся і засынаю...
Другое сонца
Рэчаіснасць
Брук
Век
Месяц

Уладзімір Арлоў
Божая кароўка з Пятай авеню

Андрэй Хадановіч
Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі

БІБЛІЯГРАФІЯ


Раім таксама паглядзець:
Лойка Алег. Займальная літаратура
4.49 р.

Лойка Алег. Займальная літаратура

Тут можна даведацца: чаму той ці іншы пісьменнік узяў сабе менавіта гэты псеўданім, хто і з кім сябраваў, як цяжка творцам даецца праца над сапраўдным мастацкім творам, хто быў рэальным прататыпам таго або іншага героя і шмат чаго іншага.

Васючэнка Пятро. Ад тэксту да хранатопа
6.99 р.

Васючэнка Пятро. Ад тэксту да хранатопа

Артыкулы, эсэ, пятрогліфы. — Мінск: Галіяфы, 2009. — 200 с. — (Другі фронт мастацтваў).

Пісьменнік і навукоўца Пятро Васючэнка сузірае класіку беларускай літаратуры (творы Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарэцкага, А. Гаруна, У. Караткевіча) з пазіцыі сучаснасці.

З росных сцяжын. Аўтабіяграфіі пісьменнікаў Беларусі
4.99 р.

З росных сцяжын. Аўтабіяграфіі пісьменнікаў Беларусі

Зборнік склалі аўтабіяграфіі пяцідзесяці чатырох творцаў слова, якія распавядаюць пра мясціны, дзе нарадзіліся, выхоўваліся і вучыліся; пра жыццёвыя і працоўныя дарогі, на якіх сустрэлася багата добрых людзей і сяброў; пра літаратурныя сцежкі і шляхі, якія прывялі іх да зорных вяршыняў.