Булыко А.Н., Булыко Х.П.. Современный белорусско-русский / русско-белорусcкий словарь

Булыко А.Н., Булыко Х.П.. Современный белорусско-русский / русско-белорусcкий сл
5.49 р.
Вага: 520 г
Памеры: 135x205 ммСловарь. – Мінск : «Родиола-плюс», 2011. – 608 с.

ISBN 978-985-448-109-8

Издание подготовлено с учетом Правил белорусской орфографии и пунктуации, действующих с 1 сентября 2010 года. Словарь включает более 42 000 тысяч лексических единиц. Адресуется самому широкому кругу пользователей.


Прадмова

Гэты «Беларуска-рускі слоўнік» адрасаваны найперш вучням i настаўнікам сярэдняй школы. Але, зразумела, карыстацца ім могуць таксама абітурыенты, навучэнцы і выкладчыкі вучылішчаў, каледжаў і тэхнікумаў, студэнты вышэйшых навучальных устаноў.

Слоўнік можа быць выкарыстаны пры перакладах з беларускай мовы на рускую, на занятках па развіццю мовы. У сувязі з тым, што гэты лексікаграфічны даведнік будзе служыць вучэбным дапаможнікам, пры яго ўкладанні ўлічана моўная практыка вучняў.

Слоўнікавы рэестр ўключае больш за дваццаць тысяч лексічных адзінак, якія не супадаюць з рускімі адпаведнікамі або маюць Істотныя фармальныя адрозненні ад іх. Аснову рэестра складае агульнаўжывальная лексіка сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Пададзены таксама абласныя словы, што атрымалі пашырэнне ў мастацкай літаратуры, і найбольш распаўсюджаныя спецыяльныя тэрміны, гістарызмы і неалагізмы.

Беларускія загаловачныя словы размешчаны ў слоўніку ў алфавітным парадку і надрукаваны «тлустымі» літарамі. Яны даюцца ў пачатковай форме: назоўнікі ў назоўным склоне адзіночнага ліку (за выключэннем слоў, якія ўжываюцца толькі ў множным ліку), прыметнікі ў назоўным склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду, а дзеясловы – у неазначальнай форме.


Раім таксама паглядзець:
2000 русских и 2000 белорусских идиом, фразеологизмов
2.49 р.

2000 русских и 2000 белорусских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний. Словарь с пояснениями и примерами использования

Словарь содержит более 2000 русских идиом, фразеологизмов, других устойчивых словосочетаний и 2000 их белорусских эквивалентов, сопровождающихся примерами использования в разговорной и письменной речи, а при необходимости и пояснениями.

4.59 р.

Баршчэўская Алена, Баршчэўскі Лявон. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы

Рэестр слоўніка ўключае каля 42000 слоў і словазлучэнняў, напісанне і вымаўленне якіх выклікаюць цяжкасці. Выданне падрыхтаванае з улікам "Правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі", зацверджанымі Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года, які ўступае ў сілу з 1 верасня 2010 года.

Кур'янка Мікалай. Нямецка-беларускі слоўнік = Deutsch-belarussisches Worterbuch
7.79 р.

Кур'янка Мікалай. Нямецка-беларускі слоўнік = Deutsch-belarussisches Worterbuch

Больш за 50 000 словаў. — Менск: Зьміцер Колас, 2006. — 976 с.