Краўцэвіч Алесь. Міндаўг-Mindauh: Пачатак гаспадарства

Краўцэвіч Алесь. Міндаўг-Mindauh: Пачатак гаспадарства
1.17 р.
Вага: 920 г
Памеры: 220x290 ммМаст. У.А. Лукашык. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2005. – 163 с. іл. – (Жыццяпіс князёў літоўскіх). Цвёрдая вокладка.

ISBN 985-02-0797-3

Кніга прысвечана дзейнасці першага вялікага князя літоўскага Міндаўга. Гэты аповед пра ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага са сталіцай у Навагрудку створаны доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам на падставе рэальных, навукова даследаваных падзей.

The book describes the activities of Mindauh, the first Grand Duke of Lithuania. This story about the creation of the Grand Duchy of Lithuania with its capital in Navahrudak was written by Ales Krautsevich, Doctor of History, and is based on real events researched by scholars.

ЗМЕСТ

Літва – Краіна Лесу
Кар’ера першабытнага ваяра
Пачатак Вялікага Княства. Першыя выпрабаванні
Каралеўства Літва (1253-1260)
Справа зроблена
Асноўныя даты ў жыццяпісе Міндаўга
Каментарыі

CONTENTS

Lithuania – the Land of Forests
The Career of an Ancient Warrior
The Birth of the Grand Duchy. First Challenges
The Kingdom of Lithuania (1253-1260)
The Deed is Done
Milestones in Mindauh’s Life Story
Comments


Раім таксама паглядзець:
Краўцэвіч Алесь. Рыцары і дойліды Гародні
12.99 р.

Краўцэвіч Алесь. Рыцары і дойліды Гародні

Кніга складаецца з трох навелаў гісторыка Алеся Краўцэвіча, прысвечаных археалагічным даследаванням сярэднявечнай Гарадзеншчыны, гарадзенскаму Старому Замку, вялікаму князю Вітаўту, які сваю кар'еру пачынаў у Гародні. Гэта першая падобнага кшталту кніга прысвечаная Гародні.

Доўнар-Запольскі Мітрафан. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры
5.30 р.

Доўнар-Запольскі Мітрафан. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах

Падрыхт. да друку : А. І. Груша, Р. А. Аляхновіч; камент. : А. І. Груша, Ш. І. Бекцінееў, Л. Каралюс ; увод. арт. : Д. У. Караў, А. У. Унучак, А. І. Груша; камент. А. І. Груша, Ш. І. Бекцінееў, Л. Каралюс. — Мінск : Беларуская навука, 2009. — 759 с. — (Помнікі гістарычнай думкі Беларусі). Цвёрдая вокладка.

Плавінскі Мікалай. Нарысы гісторыі клінковай зброі X—XIII стагоддзяў на Беларусі
5.24 р.

Плавінскі Мікалай. Нарысы гісторыі клінковай зброі X – XIII стагоддзяў на Беларусі

Праца прысвечана вывучэнню клінковай зброі X –XIII стст. на тэрыторыі Беларусі. На падставае археалагічных дадзеных, пісьмовых і іканаграфічных крыніц у кнізе выяўляюцца асноўныя напрамкі развіцця асобных відаў клінковай зброі і іх суадносіны ў комлексе ўзбраення рэгіёна.