Някляеў Уладзімір. Кон

Някляеў Уладзімір. Кон
11.99 р.
Вага: 450 г
Памеры: 130x200 ммКОН: Вершы двух стагоддзяў / Някляеў Уладзімір Пракопавіч – Мінск : Лімарыус, 2010. – 280 с.

ISBN 978-985-6968-16-0

Лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны Вялес»!Вершы двух стагоддзяў.

ЗМЕСТ

АДКРЫЦЦЁ
1969-1975

«Што за сумныя песні...»
Студня
Нядзеля
«У доме насупраць мыла жанчына акно...»
«Горкім дымам пацягне...»
«I больш сяброў — і менш...»
«Святкуем дзень сустрэч...»
3 Бадлера
«Калі ваўкі збіраюцца у зграі...»
«Ты хмаркаю плыла...»
Дэльфінскае

ВЫНАХОДЦЫ ВЯТРОЎ
1976-1978

Галубіная пошта
Аблачынка
Перачытваючы Багдановіча
Гай

ЗНАК АХОВЫ
1979-1981

Жанчына
Леснічоўка
«Не па ваду, не па дровы...»
Семя
«Не дазволь пайсці мне...»
Труна
«Прызнаць віну, якой не варты вы...»
«Выйшаў. Хіснулася поле...»
У садзе над ракой

НАСКРОЗЬ
1982-1985

Новы снег
Камень-жальнік
Роднае
Волатава гара
Космас
«Пералётная птушка зламала крыло аб драты...»
Перад табой
Спадарожная
Хадок
Пыл дарог
«На радасць, на радасць, на радасць...»
Сітуацыя
«Дзе голаў прытулю...»

ПРОШЧА
1985-1996

«Тая, што днем і ўначы...»
Звер
Насцеж
Ідал
«Восень. Сівізна ды пазалота...»
«Добра быць ні бацькам і ні сынам...»
Сузоріе рыб
«Неба застаўлена пасткамі...»
Свечка
«Здабыў я ўрэшце волю на зямлі...»
Адзін
Стан
«Ветраны ранак апошняга дня лістапада...»
Знічка
Змеі
Косць
Маўклівы мітынг
Гульня
«Адхінецца вада ад зямлі...»
«Тым быў час і не тым, а затым...»
«Прыбегла з марозу, на вейках зара...»
«Заплакаць мне...»
Дым
Агонь
Камень
«Шастае вецер па даху...»
Матылёк
«Глухі завулак...»
Сліва
Праз каліну
«Бронь Божа мне ўспомніць пра тое...»
Галубятня
«Струменіцца па жылах халадок...»
Вар'ят
«У сферных люстрах плаўных небасхілаў...»
Радок
«Малітвы...»
«Не названых нас няма...»
«Не з тымі пайшоў і дарогай не той...»
«У нашых снах было каму прысніцца...»
«Выйшаў летам...»
«Точыць стачонае моль...»
«Хто па чым маркоціцца ў журбе...»
«Зімовыя мроі» (Надпіс на карціне А. Марачкіна)
«Што затужылі...»
«У Баранавічах снег...»
«Вечар у ветраным Віцебску...»
Стаў

ТАК
1997-2004

Над вадой
«Я Богу ўсё перамаўчаў...»
«Пацалавала ў чало...»
«Усё, што ўбірае пагляд...»
Крывінка
П'янка
«Нервова накіну кашнэ...»
«Чакаць гэтых дзесяць хвілін...»
«Вазьму ў далонь лязо калянае...»
Змяіны Бог
Уцёкі
«Быў я — як і ўсе былі...»
Эмігранты
Верабейка
«Зламаўся лёс... Ну, што ж, не ў першы раз...»
Вуліца Варшаўскай бітвы
Вуліца 3 мая
Скарышэўскі парк
Лазенкі
«Устаць. Прыбрацца. Выпіць каву...»
Самалёт
«Перайначыць, парваць, папаліць...»
«Да Бога дрогкая дарога...»
Анёлы
Апостал
Ластаўка
«Вечаровыя цені плывуць ад акна...»
Даўгі
«У сваім народзе ты жывеш...»
Дзевяты плач
«Яшчэ нічога не было...»
«Ноч — і д'ябал грае на трубе...»
Воля
Успамін пра Беларусь над магілай Манергейма
«Знаю: любая дарога вядзе ў бездарожжа...»
«Голкай зноўку сэрца мецяць!..»
«На ўскрайку самым, на краёчку...»
Ланцуг
Кошка
Доля
Магчыма
Паланэз (Паэма)

Кон
Новая кніга

«Божа, у тваіх руках...»
Церні
Сны на Готландзе
Лён
Калі пісаць
Евангелле
Скарга
Што?
«Азірацца на дыму клубы...»
«Вяртацца на Радзіму — ды куды?!.»
«Спявае маці — я не чую слоў...»
XIX стагодцlзе
«На змярканні, на змярканні...»
«Ані царквы ў крыжох...»
Чарвяк
Мураш
На развітанне з Майклам Джэксанам
«Пакуль Абаму не забілі...»
«Стогадовай габрэйцы на "ІЛы"...»
Надпіс на коле
Надпіс на кінжале
Курская дуга
«Ува ўсім, што ёсць, было і будзе...»
«Я шмат чаго...»
«Кола ўсяго беларускага свету...»
Падземныя коні
«Я сад жыцця люблю!.. Хаця...»
Згадка пра БАМ
Слава
Арфа
Адажыа
«Тым часам, як час прабягае...»
«Непрыхаваны ў паглядзе тваім...»
«То вышэй — ад зямлі...»
«Ішлі адсюль туды...»
«Не па ваду, не па дровы...»
«Я марыў даць радасць матулі...»
Смаргонскі край
Запавет
Просьба
«Такі празрысты, ціхі вечар...»
«Ці ў сне, ці ў небе — там...»
«Усё, што ты сніць не хацела...»
«Паселішча Вялікія Брады...»
«Гарыць агонь за камянём...»
«Люляюцца вербы на ветры...»
«"Ты Бог?.." — запытаў ён аднойчы...»
«Мне прысніўся Хрыстос паднябеснага росту...»
Вясёлы Бог
Дзень стварэння
Піраты
Брно
Тарту
«Я не знаю, хто яна такая...»
3 Дранько-Майсюка
«Ты там мяне спаткала, дзе світала...»
«Ператвары жанчыну ў гліну...»
Паводле Бёрнса
«Сумясціць несумяшчальнае...»
Інфанта
Масты
«Не азірайся, не глядзі назад...»
«Забыта былое...»
«Здрабнела, згоркла, парадзела...»
Цаца
Пакацігарошак
Беларусы
«Ён кажа: "Браце мой, туга!.."»
Ток
«Усё адно: смяротны ты...»
Апошні паэт
Залатая сцежка
Боскі падарунак
Вялікдзень (Крэўскае паданне)

ЛІСТЫ ДА ВОЛІ
Турэмныя вершы

«Як плашчаніца, бел-чырвона-бела...»
«Не ўсё дарэмна, што дарэмна...»
«...I той, які махаў рукамі...»
«Дождж, што ў снежні без патрэбы...»
«Чыя дарога?..»
«Праз краты, праз калючыя драты...»
«Прыснілася, што я ў турме адзін...»
«Як жыць не хочаш, дык памры...»
«3 чаго складаецца душа...»
«Як ні спяшаеш, як ні гоніш коней...»
«Калі я выйду з турмы на волю...»
«Падышоў да возера і лёг...»
«3 нябожчыкамі параішся...»
«Паўзе па шкле, што раптам пачарнела...»
«Пераступіўшы праз парог...»

 

Уладзімір Някляеў нарадзіўся 9 ліпеня 1946 года ў горадзе Смаргоні Гродзенскай вобласці. Вучыўся ў Мінскім элетратэхнікуме сувязі (1962-1966), на аддзяленні паэзіі Літаратурнага інстытута (1971, Масква), скончыў філалагічны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута (1973). Працаваў сувязістам на Поўначы, у Сібіры, на Далёкім Усходзе, радыёмеханікам у мінскім тэлевізійным атэлье. Заняўся журналістыкай, супрацоўнічаў у газеце "Знамя юности", рэдагаваў бюлетэнь "Тэатральны Мінск", быў старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм Беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса "Крыніца", штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва". З 1998 па 2001 - старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Выступае з вершамі ў перыядычным друку з 1970 года. У 1976 годзе выдаў першы зборнік паэзіі «Адкрыццё». Аўтар паэтычных кніг «Вынаходцы вятроў» (1979), «Знак аховы» (1983), «Местное время» (1983), «Наскрозь» (1985), «Дерево боли» (1986), «Галубіная пошта» (1987), «Веда» (1989), «Прошча» (1996), «Выбранае» (1998), «Так» (2004). Апошнім часам выступае пераважна як празаік (апавяданні «Хайбах», «Чмель і вандроўнік», «Меў Марык бомбу», аповесці «Прага», «Няхай жыве 1 Мая» і інш.). Аўтар раману «Лабух» (2003).

Па аповесці "Вежа" Аляксеем Дударавым была напісана фантасмагарычная камедыя "Вавілон", пастаўленая Мікалаем Мацкевічам.

Аўтар тэкстаў шматлікіх папулярных песень.

Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола (1979) за кнігу «Вынаходцы вятроў» і паэму «Дарога дарог». Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны».

Інтэрв’ю з Уладзімірам Някляевым можна прачытаць тут.


Раім таксама паглядзець:
Някляеў Уладзімір. Аўтамат з газіроўкай з сіропам і без
24.99 р.

Някляеў Уладзімір. Аўтамат з газіроўкай з сіропам і без

Кніга-лаўрэат прэміі Гедройца!

Новы раман Уладзіміра Някляева, па яго ўласным прызнанні, — удзячнасць Менску і ўсім тым, хто разам з ім увайшоў у жыццё аўтара. Поруч з прыдуманымі героямі тут дзейнічаюць рэальныя гістарычныя асобы: Кім Хадзееў, Лі Гарві Освальд, Уладзімір Караткевіч, Рыгор Барадулін, Анатоль Вярцінскі, Барыс Луцэнка, Мікіта Хрушчоў ды іншыя. Таксама адна з дзейных асобаў — сам Менск, у чыіх дэкарацыях і развіваецца напаўдэтэктыўны сюжэт.

Казько Віктар. Час збіраць косці
6.99 р.

Казько Віктар. Час збіраць косці

У новую кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Коласа Віктара Казько ўвайшлі аповесці «Час збіраць косці», «Прахожы», «I нікога, хто ўбачыць мой страх».

Някляеў Уладзімір. Знакі прыпынку
14.99 р.

Някляеў Уладзімір. Знакі прыпынку

Кніга Уладзіміра Някляева "Знакі прыпынку" — гэта біяграфія душы. Аўтар падараваў нам нават не кнігу, а самога сябе, запрасіўшы нас у свет сапраўднага паэта, сучаснага літаратара, сённяшняга беларуса.

Някляеў Уладзімір. Выбранае
6.49 р.

Някляеў Уладзімір. Выбранае

Аўдыёкніга ў фармаце Audio CD. Чытае аўтар. Агульны час гучання 2:30:14. (р) BelTonMedia, 2008. — (Серыя: Голас паэта).