Рааго Павел. Кароткая граматыка славацкай мовы

Рааго Павел. Кароткая граматыка славацкай мовы
4.99 р.
Вага: 220 г
Памеры: 145x200 ммМінск : Радыёла-плюс, 2010. – 144 с. : фат. – (Серыя "Беларускія ЕўраГраматыкі").

ISBN 978-985-448-099-2

Славацкая мова належыць да ліку заходнеславянскіх моў. Беларусу яна не будзе здавацца чужой. Больш за тое, уважлівы погляд на славацкую і беларускую мовы, гісторыю іх развіцця і сучасны стан здольны выявіць шэраг падабенстваў на самых розных узроўнях.

ЗМЕСТ

Слова на дарогу. Прадмова М. Сэрваткі

УВОДЗІНЫ

ФАНЕТЫКА І ПРАВАПІС

Алфавіт
Доўгія галосныя. Правіла рытмічнага скарачэння
Націск і інтанацыя

МАРФАЛОГІЯ
Дзеяслоў

Асабовыя і безасабовыя формы дзеяслова
Лік дзеяслова
Род дзеяслова
Тыпы спражэння дзеясловаў
Роля дзеяслова ў сказе

Дзеепрыметнік

Скланенне дзеепрыметнікаў

Дзеепрыслоўе
Назоўнік

Катэгорыя роду
Катэгорыя адушаўлёнасці/неадушаўлёнасці
Катэгорыя ліку
Катэгорыя склону. Тыпы скланення назоўнікаў
Аддзеяслоўныя назоўнікі
Роля назоўніка ў сказе

Прыметнік

Кароткія формы прыметнікаў
Змяненне прыметнікаў
Ступені параўнання прыметнікаў
Роля прыметніка ў сказе

Лічэбнік

Змяненне лічэбнікаў
Сінтаксічная сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі
Роля лічэбніка ў сказе

Займеннік

Змяненне займеннікаў
Роля займенніка ў сказе

Прыслоўе

Утварэнне прыслоўяў
Ступені параўнання прыслоўяў
Роля прыслоўя ў сказе

Злучнік
Прыназоўнік
Часціца
Выклічнік

СІНТАКСІС

НЕКАТОРЫЯ ЎСТОЙЛІВЫЯ ВЫРАЗЫ

Выкарыстаныя крыніцы


Слова на дарогу

У гісторыі кожнай мовы выданне граматыкі заўсёды з'яўляецца значнай падзеяй, якая мае сваю неацэнную каштоўнасць. У развіцці беларускай і славацкай моў можна знайсці блізкія паралелі, якія сведчаць аб імкненнях нашых нацыянальных дзеячоў і навукоўцаў з дапамогай кадыфікацыі падняць мову народа да ўзроўню літаратурнай мовы.

Важным этапам у развіцці славацкай мовы з'яўляецца перыяд дзейнасці святых Кірыла і Мяфодзія, якія на тэрыторыі сённяшняй Славакіі заснавалі першую вышэйшую ўстанову на ўзор канстацінопальскай акадэміі і пераклалі на стараславянскую мову Біблію і іншыя важныя тэксты.

У Зобарскай грамаце 1113 года сустракаюцца славацкія назвы сёл і рэк.

Славацкае двухрадкоўе ў Новаградскім падатковым кодэксе 1457 года мае для гісторыі славацкай мовы вялікую каштоўнасць. Лацінска-славацкі слоўнік 2-й паловы XV стагоддзя, лацінска-венгерска-нямецка-славацкі слоўнік 1707 года і лацінска-славацкі слоўнік 1763 года таксама сведчаць пра культываванне славацкай мовы.
Першую кадыфікацыю славацкай мовы паспрабаваў зрабіць Антон Берналак у сваім творы "Gramatica slavica" ў 1790 годзе. Выбітны грамадскі дзеяч і навуковец Людавіт Штур з'яўляецца аўтарам кадыфі-кацыйнай працы "Náuka reči slovenskej" (1846 год).

Выданне "Кароткай граматыкі славацкай мовы" ў Беларусі мае асаблівае значэнне ў сувязі з заснаваннем лектарату славацкай мовы ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Граматыка паслужыць будучым студэнтам-славакістам і славістам, перакладчыкам, а таксама шырокаму колу культурнага грамадства.

Я рады, што падчас маёй дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь мы змаглі пры дапамозе Міністэрства замежных спраў Славацкай Рэспублікі паспрыяць выданню гэтай важнай кнігі.

Марыян Сэрватка,
д-р філасофіі, кандыдат навук,
пасол Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь


Раім таксама паглядзець:
Баршчэўскі Лявон, Гуцаў Андрэй. Кароткая граматыка латышскай мовы
4.99 р.

Баршчэўскі Лявон, Гуцаў Андрэй. Кароткая граматыка латышскай мовы

Латышская мова належыць да балтыйскай моўнай групы — найбліжэйшай да славянскай групы індаеўрапейскай сям’і моваў. Шматгадовае суседства беларусаў і латышоў мае свой адбітак у лексіцы, граматычным ладзе і іншых лiнгвiстычных аспектах. Гэта палягчае вывучэнне латышскай мовы беларусамі.

Вячорка Вінцук (Валянцін). Кароткая граматыка літоўскай мовы
3.69 р.

Вячорка Вінцук (Валянцін). Кароткая граматыка літоўскай мовы

Літоўская мова належыць да ліку балцкіх моў. Беларусу яна не будзе здавацца чужой. Больш за тое, уважлівы погляд на літоўскую і беларускую мовы, гісторыю іх развіцця і сучасны стан здольны выявіць шэраг падабенстваў на самых розных узроўнях. Выданне адрасуецца ўсім, хто цікавіцца літоўскай мовай.

Жлутка Аляксандр. Кароткая граматыка лацінскай мовы
0.93 р.

Жлутка Аляксандр. Кароткая граматыка лацінскай мовы

Лацінская мова, як з гістарычнага, так і з практычнага гледзішча, не чужая беларусу. На працягу стагоддзяў яна была адной з еўрапейскіх моваў зносін, адной з літаратурных моваў, што ў той ці іншай ступені ўжываліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі.