Выбраныя навуковыя працы акадэміка С. М. Некрашэвіча

Выбраныя навуковыя працы акадэміка С. М. Некрашэвіча
0.63 р.
Вага: 190 г
Памеры: 130x200 ммДа 120-годдзя з дня нараджэння / НАН Беларусі; Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа; Навук. Рэд. А. І. Падлужны. – Мінск: Беларуская навука, 2004. – 190 с.

ISBN 985-08-0580-3

У зборнік адабраныя навуковыя працы віцэ-прэзідэнта НАН Беларусі, першага дырэктара Інстытута мовазнаўства акадэміка С. М. Некрашэвіча, якія адлюстроўваюць асноўныя праблемы, што стаялі перад нашым мовазнаўствам у 20-я – пачатку 30-х гадоў ХХ ст. Большасць з іх доўгі час была маладаступная чытачу. Па многіх праблемах выказванні акадэміка С. М. Некрашэвіча актуальныяі сёння.

ЗМЕСТ

Выдатны мовавед 20-х гадоў мінулага стагоддзя
Садаклад па рэформе беларускага правапісу на акадэмічнай канферэнцыі 1926 г.
Аб пашырэнні акання на чужаземныя словы
Аб правапіснай камісіі
Заўвагі С. Некрашэвіча да праекта беларускага правапісу
Правапіс спрэчных дзеяслоўных форм
Да пытання аб укладанні слоўніка жывой беларускай мовы

Узор

Да характарыстыкі беларускіх гаворак Парыцкага раёна

Фанетыка
Ненаціскныя галосныя
Націскныя галосныя
Зычныя
Націск
Марфалогія
Суфіксы
Іменнік
Займеннікі
Лічэбнікі
Прыметнікі
Дзеяслоў
Нязменныя часціны мовы
Сістаксіс

Мова кнігі Касьяна Рымляніна Ераміты "О уставах манастирских"

Графіка
Фанетыка
Галосныя
Зычныя
Марфалогія
Назоўнік
Займеннік
Лічэбнік
Прыметнік
Дзеяслоў
Нязменныя часціны мовы
Сінтаксіс

Артыкул пра Сцяпана Некрашэвіча ў Wikipedia.


Раім таксама паглядзець:
Каўрус Алесь, Круталевіч Міхась. Стараславянская мова
1.06 р.

Каўрус Алесь, Круталевіч Міхась. Стараславянская мова

У кнізе выкладзены адзі з самых цяжкіх лінгвістычных курсаў. Складаецца з уводзін (кароткі гістарычны нарыс) і чатырох раздзелаў: лексіка і словаўтварэнне, фанетыка, марфалогія і сінтаксіс. У канцы змешчаны тэксты з найбольш вядомых помнікаў стараславянскага пісьменства і слоўнік.

Адамовіч Антон. Да гісторыі беларускае літаратуры
13.99 р.

Адамовіч Антон. Да гісторыі беларускае літаратуры

У гэтым выданьні, якое знаёміць чытача з малавядомымі старонкамі гісторыі беларускай літаратуры, у храналягічным парадку зьмешчана пераважная бальшыня матэрыялаў, якія можна аднесьці да літаратуразнаўчай спадчыны Антона Адамовіча (1909 – 1998).

Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: выбраныя ТЭКСТЫ
2.34 р.

Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: выбраныя ТЭКСТЫ для чытання і аналізу

У кнізе прыводзяцца выбраныя тэксты для чытання і аналізу. Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца мастацкім словам, пытаннямі беларускай і сусветнай літаратуры і культуры.