Жылка Уладзімір. Матылі

Жылка Уладзімір. Матылі
2.29 р.
Вага: 330 г
Памеры: 145x215 ммВершы, паэмы, пераклады: для ст. шк. узросту. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2009. – 189 с. – (Школьная бібліятэка).

У кнізе "Матылі" сабраная паэтычная спадчына Уладзіміра Жылкі.

ISBN 978-985-02-1122-4

İмя Уладзіміра Жылкі (1900 – 1933) стаіць у шэрагу самых адметных дзеячаў беларускага Адраджэння. Яркі прадстаўнік паэзіі Заходняй Беларусі, ён заявіў пра сябе як арыгінальны майстар слова і перакладчык.

ЗМЕСТ

Vivere memento! Валерыя Kycтава

Вершы

Матылі
Я кахаў
Беларусь
Пралескі
Незразумелае
Дзед
"Люблю, не знаючы пуціны..."
Каханне
"Мы любім даўнія паданні..."
Замчышча
Бы ўсё ў жыцці
Віхор
"Душа мая тужлівая..."
Прадчуццё
Вечарам
"Вельмі шаноўны пан Рэдактар!.."
Палімпсест
Сёмуха
Каваль
Хлопчык
Гімн беларускіх паўстанцаў
"Змоўкні ты, сціхні, песня пакуты..."
Вецер
Туман
"Толькі той, чый вольны дух..."
Раніцаю
"İзноў пытанні..."
Скажы
"Чырванее захад ад марозу..."
Дзіця
"Нібы вялізны чорны птах..."
"Нікне ў імгле старана..."
"Дарма, што значны раны..."
"Устае туман бялявы..."
На ростані
Хараство
"Сваё жыццё паклаў на шалі..."
"Не трывож мае самоты..."
"Да Пятра зязюленька..."
Марта
"Бясспынна, глуха процьма часу..."
"Насоўвае пушча..."
"Векавечны хмуры бор..."
"Я люблю густыя шумы..."
Смяротны пах
"Ляпей жабрачы лес..."
Напярэдадні
"Крыху ўзрушаны і рады..."
"Зацвілі твае вочы між тлуму..."
"Тваё пісьмо..."
Беларускі аддзел
Безнадзейнасць
"У сэрцы нязрадна туга аб адной..."
"İ ў сэрцы (Божа, якаво!)..."
"Ясната, пекната..."
"Усе мы страчаныя..."
"Месячыку-месяц..."
На постаці
"Хто там паклікаў?.."
"Нашы тайны й жаданні, як рэчы, як кветы..."
Восень ("Глухой, таёмнай сцежкай...")
"Над нядоляй Тваёй не заплачу..."
"Хто мужны, хто смелы, хто дужы..."
Бяссонне
Меч
"Прытулі, сястра, слабога..."
Праметэй
"Ўзысці на вогнішча натхнення..."
Віно звініць
"Твае блакітнасці нязменны..."
"Падарожным, Божанька..."
Экспрэс
"О, гэта аповесць звычайна й каротка..."
Маёй маці
Гекзаметры
Вершы спадзявання
"Божа, не шмат засталося..."
Летні вечар
Virelai
Восень ("О хараство асенніх дзён празрыстых...")
Да Персі Шэлі
"Наш лес, бы кат з рукой забойнай..."
Альбігоец
"Я – грамнічная свечка прад Богам..."
"Маіх радасцяў лісце спадае..."
Народнае
Вершы аб Вільні
Зімовае
"Запытаў я морскі хвалі..."
İронія
Пентаметры
"Летунковасць, нерашучасць..."
"Каму жыццё – атруты келіх..."
Прыкляты
На эміграцыі
"Не складаць мне болей песняў..."
"Не кляні, о анёл-абаронца!.."
Перайманне
"Нягоды твой не зменяць крок..."
Дзень і ноч
Пры Roentgen
"Ночка марозная..."
"На жвіровыя ставіў я карты..."
"А ты кажы, што радасць ёсць..."
Максім Багдановіч
Хвораму
Цяжэй ланцугоў
Антону Навіне
Песня дзесятых угодкаў
"Свядомасці горыч мацней алкаголю..."
Курка-рабка
"Млынар заставіў застаўкі..."
"Каханню нічога не трэба..."
"Будзь бласлаўлёна, мая маладосць!.."
Развітанне
Над калыскаю
Верш развітання
Да Зосі
"3 дзяцінства фіялкавых раніц..."

Паэмы

Уяўленне
Тастамент

Пераклады

3 Г. İбсена
"Я ветразь свой у свет вялікі..."

3 Олеся
"Я болей не плачу..."

3 А. Міцкевіча
Акерманскія стэпы

3 İ. Волькера
Песня кахання
"На шпітальнай пасцелі праменні падуць..."
Пакора
Вечар

3 Ш. Бодлера
Чалавек і мора

3 Б. Ясенскага
Слова пра Якуба Шэлю. Паэма

Падрабязней пра Уладзіміра Жылку тут.

Падрабязней пра кнігу "Матылі" тут.


Раім таксама паглядзець:
2.99 р.

Разанаў Алесь. Пчала пачала паломнічаць

Вершаказы. – Мінск: І. П. Логвінаў, 2009. – 132 с.

Арлоў Уладзімер. Паром празь Ля-Манш
0.80 р.

Арлоў Уладзімер. Паром празь Ля-Манш

Вершы. — Мінск: Логвінаў, 2006. — 156 с.

У новай кнізе паэзіі аўтар працягвае свае рызыкоўныя падарожжы ў прасторы й часе.

Гілевіч Ніл. Выбраныя творы
2.95 р.

Гілевіч Ніл. Выбраныя творы

Кнігу выбраных твораў народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча (нар. 1931) склалі найбольш значныя творы розных жанраў – вершы, паэмы, раман у вершах "Родныя дзеці", празаічная аповесць "Перажыўшы вайну", эсэ пра славутых дзеячаў літаратуры, публіцыстыка.

Бабкоў Ігар. Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб: вершы
2.99 р.

Бабкоў Ігар. Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб: вершы

Мінск: І. П. Логвінаў, 2009. – 118 с. – (Галерэя "Б").