Навіны Prastora.by ад 29/11/2009

Шаноўнае спадарства, на нашым сайце
зьявіліся 7 новых кніг:

Станкевіч Адам. З Богам да Беларусі
http://prastora.by/knihi/stankievic-adam-z-boham-da-bielarusi

Адамовіч Антон. Да гісторыі беларускае
літаратуры
http://prastora.by/knihi/adamovic-anton-da-historyji-bielaruskaje-litara...

Геапалітычнае месца Беларусі ў Эўропе і
сьвеце
http://prastora.by/knihi/hieapalitycnaje-miesca-bielarusi-u-europie-i-sv...

Туронак Юры. Мадэрная гісторыя Беларусі
http://prastora.by/knihi/turonak-jury-madernaja-historyja-bielarusi

Станкевіч Ян. Язык і языкаведа
http://prastora.by/knihi/stankievic-jan-jazyk-i-jazykavieda

Латышонак Алег. Нацыянальнасьць –
Беларус
http://prastora.by/knihi/latysonak-aleh-nacyjanalnasc-bielarus

Луцкевіч Антон. Барацьба за вызваленьне
http://prastora.by/knihi/luckievic-anton-baracba-za-vyzvalennie

З павагай,
каманда Prastora.by