Навіны Prastora.by ад 30/10/2009

Шаноўнае спадарства, прапануем новыя кнігі, якія зьявіліся у нашай краме ад выдавецтва Беларуская навука:

Арнаменты Падняпроўя

Штыхаў Георгій. Археолагі дапаўняюць летапісцаў

Архітэктура Беларусі. У 4 т. Т. 4, кн. 1

Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан...

Беларусы: Сучасныя энтакультурныя працэсы

Траццяк Сяргей. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі

Доўнар-Запольскі Мітрафан. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах

Іканапіс Заходняга Палесся XVI—XIX стст.

Унучак Андрэй. “Наша Ніва” і беларускі нацыянальны рух (1906—1915)

Гурскі Антон. Пазаабрадавая лірыка ўсходніх славян

Бутэвіч Анатоль. Раскіданае гняздо крывіцкай славы

Голубеў Валянцін. Сельская абшчына ў Беларусі XVI—XVIII стст.

Слоўнік асабовых уласных імён

Яшкін Іван. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў

Лакіза Вадзім. Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду бронзавага веку Беларускага Панямоння

Каўрус Алесь, Круталевіч Міхась. Стараславянская мова

Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў

Ракава Любоў. Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання беларусаў у XIX—XX стст.

З павагай,
каманда Prastora.by